reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Partileder Trygve Slagsvold under en tidligere pressekonferanse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Senterpartiet får stryk for EØS-kutt og økt formuesskatt

Senterpartiet vil ha store avgiftskutt og en krisepakke på 30 milliarder kroner. Partiet får hard kritikk for å øke formuesskatten og halvere Norges EØS-bidrag.

Av NTB | 26.11.2020 14:53:19

Økonomi og næringsliv: Sps alternative statsbudsjett for neste år ble lagt fram på Stortinget torsdag.

Et kjernepunkt i forslaget er redusert skatt for dem som tjener under 750.000 kroner.

I tillegg vil Sp ha avgiftsreduksjoner på totalt 9,1 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens budsjettforslag fra oktober.

Sp vil hente inn penger ved å øke formuesskatten med totalt 3,6 milliarder. Grepet gjør Sp til en skatteversting, mener Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad.

– Den mest distriktsfiendtlige skatten vi har, den vil altså Senterpartiet øke, sier han.

Sp mener imidlertid grep som avgiftskutt, bedre avskrivningsregler og lav moms er mer treffsikre for å få opp aktiviteten i bedriftene.

– Det er uansvarlig og urealistisk i et normalår, men direkte farlig når vi står midt i en global helsekrise, sier distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Men Sps finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik mener regjeringen med å sette av 6 milliarder til EØS-bidrag neste år legger seg på et urealistisk høyt nivå.

– Man klarer ikke å bruke så mye penger, sier han.

– Først ville de gjenopprette alle lensmannskontor, så ville de gjenopprette en håndfull og nå sier de at kommunene selv skal få søke om å gjenopprette. De har ikke råd til politikken sin, og det viser dette budsjettet, sier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Gjelsvik viser for sin del til at de 60 lokale kontorene som ble nedlagt i 2016, totalt sett hadde leiekostnader på 10 millioner kroner. Han fremholder også at Sp har satt av penger til flere lokale politifolk og 335 millioner kroner ekstra til politidistriktene.

Regjeringspartiene ble nylig enig med Frp om en pakke på 22,1 milliarder kroner.

6,1 milliarder kroner av Sps totale avgiftslettelser kommer i krisepakken. Det omfatter å beholde den lave momssatsen på 6 prosent for reiseliv, transport og kultur ut hele 2021, ikke bare første halvår slik regjeringen legger opp til.

Sp ønsker totalt sett å bruke 29 milliarder flere oljekroner enn regjeringens budsjettforslag, inkludert forslaget til krisepakke. Pengebruken vekker reaksjoner.

– Svaret på alle problemer er ifølge Vedum stat, stat, stat og mer stat. Summen er et næringsliv kun bestående av offentlig subsidierte arbeidsplasser som bare har Norge som marked, sier Helleland.

Totalt sett innebærer Sps forslag at staten skal ta inn knappe tre milliarder mindre i skatter og avgifter enn det regjeringen legger opp til i sitt forslag.

Sp henter dessuten inn 3,5 milliarder kroner i 2021 på å kutte i Norges EØS-bidrag. Norge har imidlertid en flerårig avtale med EU om å utbetale EØS-midler, og kuttet vekker sterke reaksjoner.

Høyre trekker dessuten fram at Sp bare har satt av 30 millioner kroner til posten «opprette lensmannskontorer og politiposter» i sitt budsjettforslag.

For å hanskes med koronakrisen vil Sp ha en krisepakke på 32 milliarder kroner. Pengene skal gå til tiltak for aktivitet og omstilling, til å kompensere reiselivet, kulturlivet og maritim sektor og til å sikre bedre ordninger til de som er permittert og mottar dagpenger.

(©NTB)

Flere nyheter: