Menu
FOTO: Sigbjørn Sleire

Sender på plass i Etne

En ny DAB-sender kom i drift i Etne torsdag ettermiddag. Dette er den fjerde nye senderen for lokalradio på Haugalandet og Sunnhordland de siste ukene.

Av Egil M Solberg | 11.08.2022 21:42:05

DAB-utbygging: Tempoet for DAB-utbygging har vært høyt de siste ukene og månedene. Dette er arbeid som må gjøres på sommerhalvåret.

Med solide økonomiske overskudd de siste årene, har A-Media AS, Radio Haugaland kunnet sette av nødvendige midler for å foreta utbyggingen.

Dette var en utbygging som ble planlagt utført i 2016, men etter at FK Haugesund og Haugaland Kraft fikk utbetalt de statlige midlene som skulle brukes til formålet, har lokalradioene selv måtte ta hele investeringen. Utbyggingen stanset dermed opp.

Krevende 10-års periode

Utbyggingen startet i 2012 og den første DAB-senderen for lokalradio her i landet kom i drift fra Bokn november dette året. Det er snart 10 år siden.

Da utbyggingen ble stanset i 2016 var det allerede god dekning i Haugesund og på Karmøy, samt deler av Tysvær med videre. Tre større sendere var allerede i drift på dette tidspunktet.

I samarbeidet med Telenor ble dekningen utvidet med sendere fra Kattnakken på Stord og Lifjell utenfor Stavanger i juni 2017.

Det har vært et forbud fra myndighetene mot fortsatt utbyggingen siden den gang – 2016. Fra 2021 fikk A-Media AS, Radio Haugaland overtatt konsesjonen Telenor samarbeidet med lokalradioene om. Det var dette som utløste videre utbygging.

Planlegging, frekvenstillatelser og finansiering har imidlertid tatt tid. Spesielt fordi selskapet nå også må bygge ut på Østlandet.

Utbygging flere steder i landet

A-Media AS, Radio Haugaland har siden 2017 også bygget ut åtte DAB-sendere i Bergens-regionen og åtte sendere i Hardanger med Voss. Det er også satt opp sendere på Jæren og i Egersund.

Akkurat nå bygges det samtidig tre DAB-sendere i Sogn og ytterligere sendere i Hardanger.

På Østlandet bygges nå ni større sendestasjoner. De fleste er enten i drift eller under bygging. Alle skal være i drift innen utgangen av september.

3,5 millioner potensielle lyttere

Sendernettet er da av betydelig størrelse. Ved utgangen av september vil DAB-nettene samlet dekke 3,5 millioner innbyggere her i landet. Det utgjør 66 prosent befolkningsdekning.

Neste år vil dekningen bli utvidet til Trøndelag, og senere til Bodø og Tromsø. Nettet vil da dekke over 80 prosent av landets innbyggere.

Flere nyheter: