Menu
FOTO: Eivind Jul Wibe Fiksdal / Haugesund sparebank

Selger aksjer til egne bank-ansatte

Haugesund Sparebank tilbyr nå sine ansatte å kjøpe aksjer i egen virksomhet til redusert pris.

Av Egil M Solberg | 16.05.2022 09:45:38

Bankvirksomhet: For å legge til rette for ansattes eierskap i banken har styret i Haugesund Sparebank vedtatt å gjennomføre spareprogram for fast ansatte i banken.

Fast ansatte i banken blir invitert til å kjøpe egenkapitalbevis i banken for NOK 15.000 eller NOK 25.000, med 30 % rabatt til markedskurs.

Kjøpet finansieres ved at de ansatte trekkes et likt beløp fra lønnen over de neste 12 månedene.

Sparebeløpet gis med forbehold om 12 måneders binding.

Haugesund Sparebank tar sikte på å gjennomføre tilbakekjøp av egenkapitalbevis i
markedet. Spareprogrammet gjennomføres som et videresalg hvor banken vil selge
egenkapitalbevis fra egen beholdning.

– Vi ønsker at alle fast ansatte hos oss, skal få muligheten til å være eiere i sin egen arbeidsplass. Og vi tror dette vil gi svært positive synergier, der de ansatte vil oppleve en tettere tilknytning til banken. Med dette vil de også kunne være med å bidra positivt til både utviklingen av sparebanken og lokalsamfunnet, sier banksjef, Bente Haraldson Syre.

Flere nyheter: