Menu
Ulv på Langedrag. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sauebønder fikk 44 millioner kroner i rovdyrerstatning

Tallet på sau og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr, holdt seg på samme nivå i 2019 som året før. Det ble gitt erstatning for til sammen 17.213 dyr.

Av NTB | 27.01.2020 12:15:29

Kuriosa og kjendiser: Samlet blir det utbetalt 44 millioner kroner i rovdyrerstatning for 2019, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det var jerven som gjorde størst skade på sau og lam i 2019. Tapene til jerv økte med nesten 500 sammenlignet med i 2018 til 5.959 dyr. De fleste jervetapene skjedde i Oppland, Trøndelag og Nordland.

Også tapet til gaupe økte i 2019 til 3.364 dyr.

Selv om tallet på sau og lam som ble tatt av rovdyr i 2019 holdt seg på samme nivå som året før, var det færre fyr på beite, ifølge Landbruksdirektoratets foreløpige tall.

Ifølge direktoratet ble det sluppet 49.000 færre sauer og 46.000 færre lam på utmarksbeite i 2019 sammenlignet med 2018. De endelige tallene kan bli noe høyere på grunn av etterregistrering.

Kari Åkre, som er leder i Trøndelag Bondelag, sier til Nationen at det var særlig én binne i området Namsskogan og Grong i Namdal som tok livet av mange dyr.

– Den fikk vi ikke skadefelling på, og derfor gjorde den stor skade. Det som skjedde i dette området, var bare trist, og vi kan ikke ha slike dyr gående, sier hun til avisa.

På den andre siden var tapene til ulv i 2019 de laveste på ti år, ifølge direktoratet. Totalt ble 1.455 sauer og lam erstattet som følge av tap til ulv, mens 1.843 dyr ble erstattet som tapt til bjørn. De fleste skadene fra ulv og bjørn ble påvist i beiteprioriterte områder.

Trøndelag var fylket med flest tap av sau og lam til rovvilt i fjor. Totalt ble det utbetalt i overkant av 16 millioner kroner i erstatning til bønder i fylket.

(©NTB)

Flere nyheter: