Menu
FOTO: Vigleik Dueland.

Satser på ladestrøm i Karmsund havn

Det etableres nå et eget selskap for landstrøm i Karmsund havn. Dette vil kunne gi en årlig reduksjon på rundt 1.300 tonn CO2 - utslipp.

Av Egil M Solberg | 02.04.2020 16:04:01

Næringsliv: Vår region har opplevd en kraftig vekst i cruisesegmentet siden oppstart i 2013, og cruiseturismen gir nå store positive ringvirkninger for aktører i hele regionen mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden, heter det i en pressemelding.

For å kunne fortsette å vokse og være en betydelig aktør i bransjen, er det en forutsetning at regionen får på plass landstrøm til cruiseskipene.

Haugaland Kraft utfører nå en kapasitetsøkning til Risøy, som innebærer at landstrøm til cruiseskip kan bli en realitet.

Karmsund Havn og Haugaland Kraft har derfor etablert et felles selskap, Havnekraft AS.

Selskapet er eid 50/50 av partene og har som formål å utvikle, eie og drifte landstrømanlegg, samt virksomhet knyttet til dette.

Partene har utfyllende kompetanse, og har sammen de aller beste forutsetningene for å lage et godt landstrømkonsept.

Havnekraft AS har nå søkt Enova om støtte til etablering av landstrømanlegg på Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær.

Anlegget vil også kunne tilby landstrøm til blant annet offshoreskip som bruker kaien til ventekai utenom cruisesesongen.

I forbindelse med Enovasøknaden, har Havnekraft beregnet potensialet for bruk av det første anlegget på Risøy, og inngått intensjonsavtaler med rederier som ønsker å benytte anlegget.

Basert på dette, vil en kunne oppnå en årlig reduksjon på rundt 1.300 tonn CO2 – utslipp.

Havnekraft AS håper å ha på plass det første landstrømanlegget innen 01.01.22.

Flere nyheter: