reklame for Sheiken Bowling
Menu
REMOTE OPERATIONS: Håvard Framnes, Investment Director Østensjø Group, Øyvind Mikalsen CEO DeepOcean and Kjetil Ramstad, CFO Solstad Offshore. Photo: Haakon Nordvik

Satser på fjernstyrte operasjoner

Solstad Offshore, DeepOcean Group og Østensjø Group inngår samarbeid om fjernstyrte tjenester, med mål om å redusere kostnader og utslipp for offshorenæringene.

Av Egil M Solberg | 15.06.2022 12:40:27

Næringsliv: De tre selskapene har etablert to felles foretak (joint venture-selskaper).

Et av de fortakene, Remota AS, skal eie og drive avanserte, landbaserte sentre for fjernstyrte operasjoner. Det andre skal utvikle, eie og drive ubemannede fartøy.

– Solstad, DeepOcean og Østensjø har allerede teknologien, kompetansen og ressursene på plass, men ved å forene krefter vil vi kunne øke kapasiteten, vekstutsiktene og salget av fjernstyrte tjenester. Operatører av offshoreinstallasjoner har utfordret leverandørindustrien til å levere enda mer kostnadseffektive tjenester.

Dette er vårt svar, sier Lars Peder Solstad, konsernsjef i Solstad Offshore.

Remotas første Remote Operations Center er allerede i full drift. I kombinasjon med ubemannede fartøy kan samarbeidspartnerne vise til store kostnads- og utslippfordeler.

– Fjernstyrte operasjoner er nøkkelen til å oppnå store utslipps- og kostnadsreduksjoner i shipping og offshore. De nye fortakene vil fremskynde bruken av nye fjernstyrte teknologier, som også vil bidra til å gjøre havbaserte næringer enda mer bærekraftige, sier Håvard Framnes, investeringsdirektør i
Østensjø.

De tre samarbeidspartnerne skal eie 33,33 prosent hver i de to foretakene.

Unikt operasjonssenter

Remota skal ledes av Sveinung Soma.

– Med et unikt senter for fjernstyrte operasjoner og tre solide leverandørbedrifter i ryggen, kan vi tilby verdensledende fjernstyrte maritime- og undervannsoperasjoner. Jeg har stor tro på at dette kan endre måten tradisjonelle havbaserte næringer tilnærmer seg offshorearbeid, sier Soma.

Remota skal tilby fjernstyrte operasjoner og halvautonome maritime tjenester til eksisterende fartøy, og fjernstyrte operasjoner for undervannsroboter (ROV-er) og ubemannede fartøy (USV-er).

I tillegg vil selskapets første Remote Operations Center fungerer som kontrollrom for droneteknologier.

Senteret har vært drevet av DeepOcecan siden 2019, og opererer i dag selskapets ROV-er ut fra Haugesund. Så langt har det fjernstyrt et stort antall undervannsoperasjoner i europeiske farvann, og bistått kunder med havbunnsinstallasjoner i tillegg til inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid under vann.

– Nå skalerer vi opp dagens tilbud, og gjør det enda mer kraftfullt. Remota vil ha virksomhet og inntekter fra dag én, og vi vil umiddelbart doble støttekapasiteten ved vårt Remote Operations Center i Haugesund, sier Øyvind Mikaelsen, konsernsjef i DeepOcean.

Senteret skal operere uavhengig av sine tre eiere og tilby tjenester til alle operatører, rederier og serviceselskaper over hele verden. I første omgang vil senteret tilby tjenester til offshorerederier og ROV-operatører, før det skal utvide tilbudet til andre næringer.

Ubemannede fartøy

I tillegg vil de tre selskapene opprette USV AS, et eget selskap for å investere i USV-er, som er utstyrt med et fjernstyrt undervannsrobot (WROV) om bord.

Denne type fartøy er i stand til å redusere driftskostnadene betraktelig sammenliknet med konvensjonelle offshore-fartøy som vanligvis brukes til inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid under vann.

Konseptet med ubemannede fartøy bidrar til bærekraftige maritime operasjoner og kan være en måte å sørge for enda raskere grønn omstilling. Dette som følge av mer effektiv drift, lavere seilingshastighet og betydelig reduserte driftskostnader.

USV-teknologien er utviklet av DeepOcean. De to andre samarbeidspartnerne har vært involvert i sluttfasen av utviklingsarbeidet. Det estimeres at USV-løsningen kan redusere CO2-utlipp med mer enn 90 prosent sammenliknet med et konvensjonelt offshorefartøy som utfører arbeid under vann.

– Ved å ta i bruk USV-er flytter vi kapteinen på land, hvor hun eller han fortsatt vil ha kontroll over offshoreoperasjonene. I tillegg til å redusere både kostnader og CO2-utslipp, introduserer det en helt ny sikkerhetsdimensjon.

– Det betyr også et betydelig forretningspotensial for det felles foretaket vårt, sier Øyvind Mikaelsen i DeepOcean.

Flere nyheter: