powergym
Menu

SAS fikk medhold

Coast Air feilvurderte selv muligheten for å etablere seg på ruten Haugeund-Oslo, det fastslo Oslo tingrett i dag. Dermed oppheves Konkurransetilsynets vedtak fra 6. juni, der SAS ble idømt en bot på 20 millioner.

Av admin | 28.07.2006 13:44:12

I dommen heter det at det finnes andre akseptable forklaringer på SAS sin handlemåte enn det som kan karakteriseres som kritikkverdig og lovbrytende. SAS’ saksomkostninger på 4,7 millioner kroner blir dekket av staten.

Av Helge Bro Matland | 28.07.2006 kl.13:4