Menu
Finansminister Jan Tore Sanner (H) er i ferd med å legge siste hånd på regjeringens åttende krisepakke, som presenteres fredag. Flere av tiltakene er øremerket barn og unge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nye tiltaksmilliarder rettet mot barn og unge

Fredag legger regjeringen en ny pakke med koronatiltak på bordet. Flere av dem vil være særlig rettet mot barn og unge, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Av NTB | 28.01.2021 14:53:13

Sosiale forhold: Så langt har regjeringen satt av 40 milliarder kroner til koronatiltak i 2021-budsjettet. Fredag blir nye milliarder lagt på bordet, og flere av dem vil være øremerket tiltak for barn og unge, opplyser finansministeren.

– Det er ingen tvil om at barn og unge betaler en høy pris for koronakrisen. Det har vært en av mine største bekymringer gjennom hele krisen, sier Sanner til NTB.

– Det er en stor pakke som kommer i morgen. Denne gangen har det vært viktig for oss å løfte barn og ungdom med målrettede tiltak.

– Krisen rammer barn og unge på mange måter. Mange taper verdifull tid på skolen, fritidsaktiviteter er lukket ned, og mange unge mennesker har også problemer med å få jobb eller blir permittert fordi bedriften blir stengt ned. I tillegg har mange utfordringer som forsterkes av krisen, sier Sanner, som viser til at regjeringen allerede har iverksatt flere tiltak for denne gruppen, som utdanningsløftet og utdanning med dagpenger.

– Men det aller viktigste vi kan gjøre for å hjelpe barn og unge, er å klare å stoppe smitten. Det er først da vi kan åpne opp igjen, understreker han.

– Vi har allerede på plass en del tiltak som skal hjelpe dem som sliter. Men det kommer noe mer i morgen. Men dette er et av de områdene der vi må gjøre mer i tida framover, sier Sanner.

– Derfor er det så viktig at alle stiller opp i fortsettelsen for å unngå at barn og unge betaler den høyeste prisen, sier Sanner, som sender en klar utfordring til både private bedrifter og offentlig sektor:

– Ta en sjanse og sats på en ung arbeidsledig. Det å åpne porten for ungdom og gi dem en sjanse i arbeidslivet er en viktig investering for oss som samfunn.

Også bedrifter og arbeidsplasser som er rammet av den nylig innførte innreisestoppen, er inkludert i den nye tiltakspakken.

– Det vi kommer med i morgen, svarer godt på den situasjonen vi står i, sier Sanner.

Stortingsflertallet har også bedt regjeringen innføre en rekke nye tiltak, deriblant en krisestøtteordning for studenter som har mistet inntekt, og 1 milliard kroner til arbeidsrettede tiltak. Stortinget har også bedt regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger.

Disse må kvitteres ut på fredag, krever opposisjonen.

Morgendagens krisepakke er den åttende i rekken. Men nøyaktig hvilke tiltak det er snakk om, vil ikke finansministeren utdype før fredagens kunngjøring.

Men regjeringen kan ikke gjøre denne jobben alene, understreker han.

Tidligere denne måneden tvang «firerbanden» på Stortinget – Ap, Sp, SV og Frp – gjennom en forlengelse av en rekke av krisetiltakene.

(©NTB)

Flere nyheter: