reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Finansminister Jan Tore Sanner legger fram revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sanner: Norsk økonomi er snudd på hodet

Norges økonomiske stilling er snudd på hodet fra i høst, og nedgangen kan bli dyp, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) i sin tale til Stortinget tirsdag.

Av NTB | 12.05.2020 12:47:40

Politikk: Lav oljepris, skatteutsettelser og fallende inntekter fra sokkelen er blant det som har snudd Norges statsfinanser på hodet, sa finansministeren.

– I høst budsjetterte vi med et overskudd på 255 milliarder kroner, inkludert oljeinntekter og fondsinntekter. Nå kan vi få et underskudd på 124 milliarder kroner, sa Sanner.

Han understreket at det også i krisetid er nødvendig å passe på pengebruken.

– Fremover kan ikke nye økonomiske tiltak bare komme på toppen av eksisterende. Noen tiltak må vi også trappe ned og fase ut, sa han.

– Konsekvensene av krisen blir mer alvorlige. For hver dag som går. Til verden igjen er slik vi kjenner den.

Han viste til tidligere kriser, som bankkrisen i 1987 og finanskrisen i 2008 og oljekrisen fem år tilbake.

– Hvor dyp denne krisen vil bli, vet vi ikke. Vi anslår at verdiskapningen i Fastlands-Norge avtar 4 prosent i år. Men fallet kan også bli enda dypere, sa han.

Sanner viste til at aktiviteten i næringer har stoppet opp og at én av sju er arbeidsledige.

– Denne krisen er annerledes enn de forrige. Og den er både brattere og dypere.

– Vi må også tenke selv. Vi må tenke nytt. Og vi må tenke høyt. Vi må utvikle nye virkemidler.

Han viste til at regjeringen i første fase var opptatt av inntektssikring, permitteringsregelverk, utsatt skatt, lånegarantier og kontantstøtte til bedrifter.

I revidert nasjonalbudsjett tirsdag kom en rekke nye tiltak. Sanner trakk fram nye milliarder til kommunene, en halv milliard til utdanning, tiltak på flere hundre millioner kroner for sårbare barn og Nav og milliardstøtte til Avinor og kollektivselskapene.

Han pekte på målrettede tiltak for vekstselskaper, togselskaper, luftfart, kultur, frivillighet, idrett, bryggerier og prosessindustri.

I slutten av mai kommer en ny krisepakke med tiltak for å skape økt aktivitet.

– Folk skal tilbake til jobben sin i privat næringsliv, ikke bli ansatt i offentlig sektor, sa Sanner.

– Oljeinntektene skal komme flere generasjoner til gode. Norske statsfinanser er ingen Sareptas krukke, sa Sanner.

Hen pekte på at en bratt nedgang hos Norges handelspartnere og et kraftig oljeprisfall rammer Norge hardt.

– Vi har heldigvis fått smitteutbruddet under kontroll. Men når det gjelder økonomien, kan de største prøvelsene fortsatt ligge foran oss. Det kommer til å bli krevende, slo han fast.

– I vår levetid har norsk økonomi stort sett seilt i medvind. Nå har vinden snudd. Vi har fått slagside, konstaterte Sanner.

– Når hele verdenssamfunnet må gjennom en dyp resesjon, er det lite drahjelp å hente ute. Mye står og faller på oss selv denne gangen. Heldigvis har vi kanskje verdens beste utgangspunkt for å lykkes. Vi har, fortsatt, solide statsfinanser, en høyt utdannet befolkning, et omstillingsdyktig næringsliv, gode velferdsordninger og høy tillit til hverandre.

Finansministeren sa videre at det kan ta lang tid før den økonomiske aktiviteten tar seg skikkelig opp igjen.

Finansministeren understreket at svaret på denne krisen ikke er å finne i tidligere kriser.

Finansministeren understreket at tiltakene også skal fases ut en gang, og at pengebruken må normaliseres innenfor handlingsregelens krittstrek på 3 prosent av oljefondets verdi.

(©NTB)

Flere nyheter: