Menu
Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet. I 2021 skal samferdselsminister Knut Arild Hareide og hans departement dele ut fire millioner kroner. Foto: Jil Yngland / NTB

Deler ut millioner til sikkerhetstiltak

Samferdselsdepartementet deler i år ut fire millioner kroner til tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak.

Av NTB | 12.01.2021 16:08:02

Økonomi og næringsliv: – Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet.

Både kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager, kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Større som mindre initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Jeg oppfordrer derfor alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, til å søke om midler, sier Hareide.

Søknadsfristen er satt til 1. mars.

(©NTB)

Flere nyheter: