powergym
Menu

Samarbeid med Karmøy

Før folkeavstemningen i Bokn var det framforhandlet en samarbeidsavtale med Karmøy. Tre av fire som stemte på Bokn ville heller ha samarbeidet med Karmøy enn å slå seg sammen med Tysvær.

Av admin | 22.06.2016 13:48:41

Bokn og Karmøy har fra før et samarbeid om blant annet barnevern og PPT. Aktuelle nye samarbeidområder er plan, miljø, geografiske dta og byggesaksbehandling, landbruksforvaltning, teknisk drift av bygg og avløp og samfunssikkerhet og beredskap.

Videre kan det bli aktuelt å vurdere samarbeid om områder som næring, folkehelse, legevakt, skole- og barnehageadministrasjon, flyktninger, helseadministrasjon, NAV, IKT, regnskap og kemnerfunksjon.

Samarbeidsavtalen trer ikke i kraft før begge kommunene har stadfestet den politisk. Det skal skje seinest 1. oktober, og for Karmøys del er den aktuell som sak på kommunestyrets møte 19. september.

Dersom den blir vedtatt, vil avtalen gjelde i første omgang i tre år fra 1. januar 2017, står det på Karmøy Kommune sine nettsider.