Menu
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) åpner for å bruke sikkerhetsloven for å stanse salget av Bergen Engines til russiske interesser. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Salget av Bergen Engines kan bli stanset – justisministeren redegjør for Stortinget

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har varslet Rolls-Royce om at salget av Bergen Engines til et russiskkontrollert selskap kan bli stanset.

Av NTB | 09.03.2021 08:38:20

Politikk: – Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken grundig, og det kan ikke utelukkes at et salg av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hun varsler tirsdag at hun ønsker å komme til Stortinget og redegjøre om det planlagte salget av selskapet, som driver en motorfabrikk på Hordvikneset i Bergen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil være til stede for å svare på spørsmål fra representantene, hvis presidentskapet samtykker.

– Redegjørelsen vil være om de områdene der vi kan være åpne om dette, men en del av informasjonen i denne saken er naturlig nok sikkerhetsgradert, sier Mæland.

De russiske kjøperne i TMH Internationals har nær tilknytning til den politiske eliten og militæret i Russland, ifølge seniorforsker ved ICDS Tallinn, Kalev Stoicescu, som uttalte seg til TV 2 i forrige uke.

– Det har vært mye oppmerksomhet i det politiske miljøet og mediene om denne saken. Jeg ber derfor Stortinget om å få gi en muntlig redegjørelse om problemstillingen med bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet og hvordan sikkerhetsloven kan brukes til å motvirke dette. I tillegg vil jeg orientere om arbeidet regjeringen gjør på området, sier Mæland.

Regjeringen kartlegger nå alle forhold rundt det mulige salget, ifølge statsråden.

– Sikkerhetsloven kan likevel bli brukt i forbindelse med det planlagte salget. Loven har et bredt spektrum av virkemidler for å håndtere tilfeller der nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet. Vi har altså et handlingsrom, og det er dette vi nå går grundig gjennom, sier Mæland

Hun poengterer at «den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må følge ekstra godt med på utenlandske investeringer i strategiske sektorer».

Det har vært reist betydelige bekymringer rundt sikkerhetsaspektet ved salget. Bergen Engines har det norske Sjøforsvaret som en av sine viktigste kunder og har kontrakt for vedlikehold av en rekke av deres skip, deriblant E-tjenestens spionskip FS Marjata.

Bergen Engines har ikke vært underlagt sikkerhetsloven og har ikke leverandørklarering eller sikkerhetsavtale med Forsvaret. Bestemmelsene om eierskapskontroll kan derfor brukes. Regjeringen åpner likevel for at ulike deler av sikkerhetsloven kan bli tatt i bruk i forbindelse med salget av Bergen Engines.

Flere nyheter: