Menu
Espen Meidell Olsen. FOTO: Karmøy FrP

– Sagaen om bompenger på Karmøy

- Skal Karmøys rolle i Haugalandspakken gjentas? Slik spør Espen Meidell Olsen i Karmøy Frp i et leserinnlegg.

Av Egil M Solberg | 06.12.2022 14:51:47

LESERINNLEGG: Espen Meidell Olsen – Karmøy Frp

Haugalandspakken er snart inne i sitt femtende år, hvor bompengeinnkrevingen på Haugalandet etter planen skal avsluttes sommeren 2023. Når revisjonen av Haugalandspakken var ferdigstilt, var dommen klar.

– Haugalandspakken ville ikke blitt godkjent, dersom vi hadde visst alt det vi gjør nå i dag.

– Når vi nå ser slutten på sagaen om Karmøys rolle i Haugalandspakken, så sluttet sagaen, tilnærmet der sagaen startet for 15 år siden. Karmøys rolle i sagaen sier da noe om at bompengeinnkreving ikke var en spesielt god idé for Karmøy, spesielt når vi betaler for veier vi selv ikke benytter.

Det politiske flertall i kommunen ønsker en fortsettelse av Karmøys bidragsrolle, hvor gleden i nabokommunene er like stor for Karmøys bidrag. Det lanseres nå en bypakke i Haugesund og fastlands-karmøy. Hvor innpakkingen i denne nye bypakken med prioritering, minner om tidligere innpakning i Haugalandspakken.

Kjennetegnet er da:

* Veibygging utenfor Karmøy kommune er satt høyere i prioritering.
* Veibygging i kommunen mangler regulert grunn, hvor restinnsatsen i byggingen da fort kan ende opp i en annen plass.

– Skal Karmøys rolle i Haugalandspakken gjentas? Er det greit at kommunen med flest innbyggere på Haugalandet har en lavere prioritering? Skal vi forsete å omfavne prosjekter som ikke har ferdig regulert grunn? Er det greit at politikere binder innbyggerne i Karmøy kommune fast til masta, før
innbyggerne får muligheter til å si sitt kommende kommunestyrevalg?

Veibygging handler om politiske prioriteringer. Vedlikehold og bygging av veier skal være statlig finansiert, uten innkreving av bompenger. Statlig
finansiert veibygging er mer treffsikkert, hvor pengene da overføres til det aktuelle prosjektet som er ønsket realisert. Fremskrittspartiet kjemper for statlige midler for veibygging.

Flere nyheter: