reklame for smiaa
Menu
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter pressen utenfor utenriksdepartementet i forbindelse med at regjeringen mener at Russland står bak et datainnbruddet mot Stortinget. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Russlands ambassade innkalt til UD – Søreide bygger anklagen på tydelige analyser

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har kalt inn den russiske ambassaden på teppet etter dataangrep-anklagene, som regjeringen bygger på etterretningsanalyser.

Av NTB | 13.10.2020 17:53:17

Politikk: Søreide møtte pressen utenfor Utenriksdepartementet kort tid etter at hun offentliggjorde at regjeringen mener Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget.

– Våre sikkerhets- og etterretningstjenester sitter sammen og sammenstiller informasjon og gjør analyser, det er de analysene vi baserer vår beslutning på, og de analysene er tydelige. Så er det for oss viktig å holde Russland ansvarlige, det er fordi denne typen hendelsen er uforsvarlige, sier Søreide.

– Jeg har sammen med forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren informert Stortingets organer. Vi har også kalt inn den russiske ambassaden til UD, og de har fått beskjed om vår attribusjon. Dette gjør vi som en sterk og tydelig reaksjon, sier Søreide.

Dette er første gang Norge går ut med en slik attribusjon etter et dataangrep.

– Etterforskningen og en såkalt attribusjon har forskjellige formål. Dette er noe vi bruker når vi med stor grad av sannsynlighet kan si at det er et land eller en aktør som står bak, sier Søreide.

Utenriksministeren vil ikke si noe om hvorvidt Norge vil komme med noen ytterligere reaksjoner overfor Russland.

Hun understreker at Norge ikke aksepterer denne typen atferd fra Russland.

– Vi ønsker å ha et pragmatisk og godt forhold til Russland, men vi kan samtidig ikke la være å reagere når et angrep treffer Stortinget og de viktige, demokratiske interessene som Stortinget representerer, sier Søreide.

Utenriksministeren understreker også at etterretningstjenestenes åpne rapporter advarer mot at vi kan se flere slike angrep i framtiden.

Hun mener en attribusjon, som i det diplomatiske fagspråket handler om plassering av skyld, skiller seg fra etterforskningen Politiets sikkerhetstjeneste (PST) står for.

– Det at vi går ut som vi gjør i dag, og gjør det for første gang når norske interesser rammes så direkte i cyberdomenet, er i seg selv et veldig klart og utvetydig signal. Det har vi formidlet til russiske myndigheter i dag, sier Søreide.

(©NTB)

Flere nyheter: