Menu
Russlands president Vladimir Putin har ønsket å holde liv i Open Skies-avtalen, men skal ikke har fått noen respons fra USA, som trakk seg fra avtalen i fjor. Foto: Mikhail Klimentjev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP / NTB

Russland trekker seg fra Open Skies-avtalen

Russland forbereder seg på å forlate Open Skies-avtalen, som lar stater utføre rekognoseringsflygninger over hverandres territorier. USA trakk seg ut i fjor.

Av NTB | 16.01.2021 00:23:03

Økonomi og næringsliv: Da USA gikk bort fra avtalen, «forrykket det balansen i signaturstatenes interesser», opplyser det russiske utenriksdepartementet. Ifølge departementet setter russiske myndigheter nå i gang den formelle prosessen for å trekke seg.

De fleste europeiske land er fortsatt med i avtalen, som regnes som svært viktig for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt. USAs allierte bruker avtalen til å holde oppsyn med russisk militæraktivitet.

Da USA gikk ut av avtalen i november, advarte Russland og sa det ikke ville være mulig å forhandle fram en ny Open Skies-avtale. Russerne sier nå at amerikanerne ikke har svart på russiske henvendelser om å holde liv i avtalen.

– Avtalen er et viktig bidrag til å redusere risiko og styrke vår felles sikkerhet. Vi ser med bekymring på at rustningskontrollmekanismer står for fall, sier hun.

– Sammen med allierte og våre nordiske naboer har Norge tydelig understreket overfor Russland at vi verdsetter avtalen. Vi ser den som en del av våre felles sikkerhetsstruktur, og ser at den har tjent både alliertes og Russlands interesser, sier hun videre.

Hun sier at Norge nå vil drøfte med de øvrige avtalepartnerne hvordan avtalen eventuelt kan videreføres.

Den gir alle de 34 deltakerne, inkludert USA og Russland, rett til å gjennomføre et spesifikt antall rekognoseringsflygninger per år over hverandres territorium.

I oktober i fjor kritiserte Russlands president Vladimir Putin at USA ikke ga en begrunnelse for at de trakk seg fra avtalen.

Ine Søreide Eriksen gjør det klart at avtalen eksplisitt forbyr slik datadeling med tredjeparter, og understreker at Norge etterlever dette punktet. Hun stiller seg derfor uforstående til at det skulle gi Russland grunnlag for å trekke seg fra avtalen.

Utenriksminister Ine Søreide Eriksen (H) uttrykker skuffelse over at Russland trekker seg fra avtalen.

Avtalen som ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft ti år senere, ble betegnet som en pilar av tillit mellom Nato-medlemmene og Russland.

Han kritiserte også at Nato-medlemmer fortsatt kunne fly over Russland og videresende informasjon til USA, og i november sa utenriksminister Sergej Lavrov at det var en betingelse for å fortsette i avtalen at Nato-medlemmer forpliktet seg til ikke å gi data fra flygningene videre til USA.

(©NTB)

Flere nyheter: