fbpx
Menu
Skogbrann Vestli førre

Røyk og ild

Det foregår bålbrenning og kultivering av mark flere stedet på Haugalandet i dag. Brannvesenet øver også på Årbrot.

Av Egil M Solberg | 28.02.2018 14:14:30

Det vil foregå bråtebrenning ved Kringsjå hytten idag.

Det er også meldt om lyngbrenning på Kvaløy ved Feøy på Karmøy. Det kan bli observert mye røyk i område.

Haugesund brannvesen skal også ha øvelse ved Årbrot. Også her kan det bli synlig røyk i område.

Flere nyheter: