Menu
Rotter
Illustrasjonsbilde: Gettyimages

Rotteproblemer i Haugesund

Det er fanget nesten 1000 rotter i Haugesund så langt i år. Det er betydelig mer enn året før. I 2017 var det også en kraftig økning i antallet fengende rotter. Rottegift er blitt forbudt for private.

Av Egil M Solberg | 18.05.2018 11:11:24

Rotter: Det er skadedyr-selskapet Anticimex som legger frem tallene overfor Haugesunds avis i dag.

Haugesund kommune følger opp med informasjon om rotteplagene i byen på sine nettsider. De gjør det også klart at det er grunneier sitt ansvar å løse rotteplagene.

– Skadedyr kan ødelegge store materielle verdier og kan representere en smittefare. Det er derfor viktig å bekjempe skadedyr med nødvendige tiltak, samt å forebygge og eventuelt oppdage forekomst, skriver kommunen.

Der det er registrert forekomst av rotter, har eier eller bruker av bygning plikt til å iverksette tiltak for å utrydde rottene.

– Skadedyrbekjempelse ved hjelp av gift eller feller er bare den nest beste løsningen. Mest effektiv bekjempelse er ved sikring og fjerning av eksistensgrunnlaget for skadedyrene, skriver kommunen.

Dersom det oppstår et stort rotteproblem skyldes det at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, bolplasser og skjul.

Slik kan du forebygge:
 • fjern søppel og matrester inne og ute
 • rydd gårdsplasser, tomter, lagerplasser, etc.
 • søppelbeholdere må være tette
 • matkompost bør sikres
 • mating av fugler eller husdyr må ikke skje på en slik måte at det også gir næring til rottene
 • hell ikke matrester i avløpet
 • se over tetninger der rør og kanaler går gjennom grunnmur
 • tett igjen hull i f. eks. vegger, dører og på gårdsplasser
 • utvendige ventiler, glugger og andre åpninger skal ha netting
 • høyt gress og busker tett inntil bygninger bør holdes nede eller fjernes
 • ved og materialer bør lagres forsvarlig
 • nedfallsfrukt bør fjernes fra bakken

– På den enkelte eiendom er det eier eller bruker av bygning som har ansvar for forebygging og utrydding av skadedyr, skriver kommunen videre.

– For privatpersoner vil klappfellen være et godt tiltak for å bekjempe rotter. Kun godkjente skadedyrfirmaer kan benytte rottegift, opplyser kommunen, heter det i meldingen.

I Haugesund har Anticimex fanget nær 200 flere rotter i år enn i fjor. Salgskonsulent Frode Pisani forteller at Anticimex har fanget 902 rotter i Haugesund hittil i år (per 16. mai). Tilsvarende tall for året før var 729, skriver Haugesunds avis.

Fangsttallene for de to siste hele kalenderårene er på 1.135 (2016) og 1.842 (2017).

– Statistikken på landsbasis viser at det er en topp tidlig vår og tidlig høst, opplyser Pisani til avisa.