Menu
Solveig Ege Tengesdal har vært innvalgt på fylkestinget i Rogaland siden 2007. Hun var fylkesordfører i Rogaland fra 2015 til 2019. FOTO: Rogaland Fylkeskommune.

Rogfast: Svarer på kritikken fra Stensland

E-39 Rogfast er et prosjekt som KrF i Rogaland er opptatt av at blir prioritert av nasjonale myndigheter. Det understreker gruppeleder for KrF i fylkestinget Solveig Ege Tengesdal.

Av Egil M Solberg | 18.03.2020 09:51:04

Rogfast: Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) mener at det nye fylkestinget har liten interesse for Rogfast. Det er Solveig Ege Tengesdal ikke enig i.

– Selv om han henviser til MDG spesielt, så oppfatter jeg det likevel som kritikk til fylkestinget i sin helhet som ble konstituert i høst, skriver hun i en melding til Radio Haugaland.

Hun understreker at E-39 Rogfast er et prosjekt som KrF i Rogaland er opptatt av blir prioritert av nasjonale myndigheter og er blant samferdselsprosjektene partiet vil prioritere når ny NTP rulleres.

– Flertallet av fylkestingspolitikerne i Rogaland har i likhet med de to andre vestlandsfylkene Vestland og Møre og Romsdal hatt dette som en av sine viktigste samferdselssaker over flere år – ikke minst synliggjort gjennom samarbeidet i Vestlandsrådet, skriver hun.

Den tidligere fylkesordfører i Rogaland viser til at Rogfast er noe partiet har prioritert i mange år.

– Da vi feiret oppstart med salutt og kake i begynnelsen av januar 2018 minnet jeg i min tale om historien og bakgrunnen for realisering av prosjektet; på oppdrag fra daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa innledet Statens vegvesen i 2010 utredningen som så hele strekningen under ett. Prosjektet ble først inkludert i Nasjonal Transportplan 2014-2023 og Regjeringen Stoltenberg II satte som mål å gjøre hele strekningen ferjefri i løpet av 20 år. Ambisjonen ble seinere endret fra 20 år til «et langsiktig mål».

Dette prosjektet vil endre Rogaland på mange vis, påpeker hun.

– Ikke minst handler det om at fylket vårt blir knytta nærmere sammen og at bo- og arbeidsområdet blir utvida. Det vil også knytte Vestlandet nærmere sammen. Vestlandsfylkene har tilsammen om lag 1,3 millioner innbyggere og utgjør en betydelig verdiskaping, avslutter hun med.

Flere nyheter: