Menu
Røde Kors Hjelpekorps har så langt i påsken hatt over 100 oppdrag fordelt over hele landet. Det har vært få alvorlige hendelser til nå. Bildet er tatt i forbindelse med Finsekurset arrangert av Røde Kors i samarbeid med politiet og Norske Redningshunder. Skredøvelsen regnes som Norges største. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Røde Kors: Over 100 oppdrag så langt i påsken

Røde Kors Hjelpekorps har så langt i påsken hatt over 100 oppdrag fordelt over hele landet. Seks av oppdragene har vært søk etter savnede personer.

Av NTB | 17.04.2019 18:55:27

Ulykker og naturkatastrofer: Hovedtyngden av oppdragene har vært rene henteoppdrag. I tillegg har hjelpekorpset hatt fem andre oppdrag. Røde Kors melder om at de har hatt stor variasjon i type oppdrag denne påsken.

– Sammen med vanlige påskeoppdrag som å hente ned folk som har blitt skadd og trenger hjelp til bilvei, har vi hatt oppdrag med å frakte medisiner over Mjøsa eller å dirigere trafikken på E6 i forbindelse med flytting av reinsdyr, sier Hans Jørgen Dokk i Landsrådet Røde Kors Hjelpekorps.

Totalt 1.100 tjenestetimer er lagt ned så langt. Det tilsvarer en gjennomsnittlig påske for den frivillige aktøren. Samtidig har det vært få alvorlige hendelsen til nå.

– Heldigvis har det ikke vært noen skredaksjoner så langt. Vi håper det store fokuset på sikker ferdsel i fjellet gjør at folk tenker seg om en ekstra gang, og planlegger turen godt, sier Dokk.

Bakgrunnen er at dagens teknologi gjør det enklere for folk å varsle om de går seg bort på påskefjellet.

– En stor andel av oppdragene vi har hatt så langt i påsken, har vært leteaksjoner, og det er litt uvanlig med tanke på utviklingen de siste årene, sier leder Live Kummen i Norsk Folkehjelp Sanitet.

– Det er svært gledelig at vi ikke har hatt noen flere skredulykker i påska, og det kan tyde på at folk har vært flinke til å ta hensyn til forholdene, sier Kummen.

Norsk Folkehjelp har ekstra beredskap på steder der de vet at det er mye utfart. Og det ventes mer utfart til fjellet de neste dagene.

– Vi håper at flest mulig kommer seg ut på tur og bruker fjellet, men at de som beveger seg inn i skredfarlig terreng har kunnskap og utstyr til å gjøre det på en trygg måte, sier Kummen.

Det ventes betydelig snøskredfare i fjellområder over store deler av Troms samt i Vest-Finnmark. I Nordland, Midt-Norge og på Vestlandet meldes det om moderat snøskredfare i dagene som kommer.

I Sør-Norge vil skredfaren trolig holde seg omtrent uendret – moderat de fleste steder – de neste dagene.

Norsk Folkehjelp melder samtidig at antall redningsaksjoner har gått noe opp denne påsken. Og det til tross for at trenden peker i motsatt retning. Antall leteaksjoner i påsken har gått ned de siste årene.

I palmehelga var det betydelig snøskredfare en rekke steder i Nord-Norge, og mannskapene til Norsk Folkehjelp var dermed ekstra på vakt i nord.

Sol og høyere temperaturer, gjør at faren for snøskred vil øke inn mot påskehelgen, melder Norges vassdrags- og energivesen (NVE).

(©NTB)

Flere nyheter: