Menu
Norsk Rikstoto skal fortsatt tilby hestespill etter 2021. På bildet kusk Tom Erik Solberg og Odd Herakles. Foto: Morten Skifjeld / Hesteguiden.com / Equus / NTB scanpix

Rikstoto slås ikke sammen med Norsk Tipping – hestesporten tror på tiltrengt ro

Regjeringen vil videreføre dagens modell for organisering av hestespill når Norsk Rikstotos konsesjon utløper i 2021. Rikstoto applauderer avgjørelsen.

Av NTB | 03.04.2020 10:33:13

Sport: I arbeidet med ny pengespillov har regjeringen vurdert om hestespill burde overføres til Norsk Tipping fra nyttår 2022. Konklusjonen er at dagens modell videreføres, og at Norsk Rikstoto dermed fortsetter som eget spillselskap.

– Etter en grundig helhetsvurdering har vi kommet fram til at hestespillene bør forbli hos Norsk Rikstoto. Samtidig vil vi gjøre noen grep i den nye pengespilloven for å øke ansvarligheten og den offentlige kontrollen med hestespillene, sier kulturminister Abid Raja (V).

I Norsk Rikstoto mottas regjeringens beslutning med glede. Administrerende direktør Camilla Garmann er tydelig på at hestesportens ønske har vært å fortsette på egne bein.

– I disse koronatider er vi i en tøff situasjon på lik linje med alle andre, men dette kan skape en ro. Det blir mye usikkerhet når man er i en prosess som vi har vært siden i høst, med diskusjoner rundt tapsgrenser, Norsk Tipping og alt. Kan vi nå få landet dette, skaper det ro og stabilitet i våre betingelser, slik at vi kan jobbe sammen framover, sier hun til NTB.

Det signalet kom samtidig som diskusjonen rundt innføringen av nye såkalte tapsgrenser raste. Opprinnelig skulle Norsk Rikstoto som en del av konsesjonsvilkårene fra 1. januar 2020 innføre en totalgrense for hvor mye spillere kunne satse og tape i løpet av en måned. Grensen skulle ligge på 20.000 kroner.

Spillselskapet og resten av hestesporten advarte sterkt mot konsekvensene av at en slik regel skulle gjelde alle. De ønsket å gjøre unntak for de såkalte storspillerne, som er viktige for Norsk Rikstotos omsetning, som igjen genererer tilskudd til hestenæringen landet rundt.

Regjeringen endte med å utsette fristen for innføring av spillgrensene i påvente av at man skulle ta stilling til spørsmålet om hvem som skal tilby hestespill i framtiden.

Nå er det klart at Rikstoto fortsetter som tilbyder av hestespill.

– Det er veldig tydelige føringer rundt at ansvarligheten og også den offentlige kontrollen med hestespillene skal økes. Det er jeg helt sikker på at vi skal få til på en god måte, sier Camilla Garmann til NTB.

Kulturdepartementet har samarbeidet tett med Landbruks- og matdepartementet i saken. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) mener dagens løsning er den beste for norsk hestesport.

– Hestemiljøet er viktig for mange over hele landet, og hesteorganisasjonene har ytret et sterkt ønske om å ha et eget spillselskap dedikert til spill på hest. Vi mener at modellen vi har i dag er egnet til å sikre en ansvarlig pengespillpolitikk for framtiden, sier hun.

Kulturdepartementet skal etter planen sende et forslag til ny pengespillov på høring senere i år. Det vil inneholde konkrete forslag når det gjelder hestespill.

Normalt betaler Rikstoto 3,3 prosent av totalomsetningen i avgift. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

Garmann, som ble kastet inn i sjefsstolen så sent som i juli i fjor, innrømmer at hestesporten omsider har fått flere gode nyheter på kort tid.

– Det har vært noen dager der vi endelig har hatt litt stang inn. Det har vært veldig godt, sier hun.

Ifølge Norsk Rikstoto berører hestenæringen 16.000 arbeidsplasser.

Statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er i dag alene om å ha lov til å drive pengespill i Norge. I fjor høst åpnet samtidig daværende kulturminister Trine Skei Grande for at Rikstoto kunne bli lagt inn under Norsk Tipping.

Samtidig varsles det økt fokus på spillansvarlighet fra regjeringens side. Det er Rikstotos toppsjef helt med på.

Konkurranseaktiviteten i hestesporten er i likhet med resten av norsk idrett stanset som følge av koronaviruset. Tidligere denne uken besluttet regjeringen å fremme forslag om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020.

(©NTB)

Flere nyheter: