Menu
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at statlige selskaper ikke skal være lønnsledende. Foto: Javad Parsa / NTB

Statlige ledere har kraftigere lønnsvekst enn andre

Topplederne i 20 av 40 statlige selskaper har de siste årene hatt en høyere lønnsvekst enn arbeidstakere ellers, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Av NTB | 01.12.2022 14:16:43

Politikk: – Vi merker oss at mange daglige ledere fortsatt har betydelig lønnsvekst. Forventningene til moderasjon er tydelige, og styrene og eiere i statlige selskaper må ta dette innover seg, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Undersøkelsen viser at toppsjefene i 20 av 40 heleide statlige selskaper mellom 2018 og 2021 i snitt hadde høyere lønnsvekst enn ellers i samfunnet.

– Lønna skal være konkurransedyktig for å sikre nødvendig kompetanse, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen konkluderer derfor med at lønnsutviklingen har vært noe mer moderat i perioden 2018 til 2021.

Rødt-politiker Seher Aydar sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som skal behandle rapporten. Hun mener lønnsveksten skader tilliten til de statlige selskapene.

– Departementene og Stortinget har vært glassklare på at direktører i statseide selskaper ikke skal være lønnsledende, at styrene skal utvise moderasjon og at lederlønningene ikke skal skade selskapenes omdømme. Likevel ser vi flere direktørlønner fortsette å ese ut. Vi står i en priskrise som gjør økonomien trangere for folk, sier Aydar.

I en annen rapport som ble lagt fram torsdag, som undersøker Investinors måloppnåelse og investeringspraksis, kritiserer Riksrevisjonen Investinor for manglende avkastning.

Selskapet har 10 prosents avkastning i året som mål, men direkteinvesteringene har null avkastning fra 2008 til 2021.

– Null avkastning er ikke tilfredsstillende. Det sier seg selv. Vi snakker om en periode med økonomisk oppgang og gjennomgående høy avkastning på investeringer, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– For å si det enkelt – Investinor har ikke investert lønnsomt. Derfor bør investeringsstrategien evalueres, sier Schjøtt-Pedersen.

En rapport fra 2018 viste at toppsjefene i 27 av 43 statlige selskaper hadde høyere lønnsvekst enn andre mellom 2014 og 2017.

Statens investeringsselskap Investinor er selskapet som har hatt en av de høyeste gjennomsnittlige endringene. Der økte toppsjefen lønna med 13,4 prosent mellom 2018 og 2021. Terje Eidesmo har vært administrerende direktør siden 2019. Han hadde en lønnsøkning på over 1 million kroner til 4 millioner kroner fra 2020 til 2021.

Riksrevisjonen gir Investinors måloppnåelse kritikknivået «ikke tilfredsstillende», som er det mildeste av de tre kritikknivåene.

(©NTB)

Flere nyheter: