Menu
Rakettsystemet Nasams er ett av forsvarsproduktene Norge eksporterer til utlandet. Nå kritiserer Riksrevisjonen kontrollen av eksporten. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Riksrevisjonen: UD har for dårlig kontroll på våpeneksporten

I en ny rapport fra Riksrevisjonen får Utenriksdepartementet kritikk for å ikke gjøre gode nok vurderinger når de skal kontrollere eksport av norske våpen.

Av NTB | 02.02.2021 11:38:03

Økonomi og næringsliv: – Vår undersøkelse viser mange svakheter i Utenriksdepartementets saksbehandling. Mange av departementets vurderinger av mottakerland er knappe, overfladiske og lite oppdaterte. I flere tilfeller mangler det en tilfredsstillende skriftlig vurdering i departementets behandling av enkeltsøknader om eksportlisens, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Blant annet kritiserer Riksrevisjonen vurderingene som er gjort i forbindelse med salg av våpen til Emiratene, som er sterkt engasjert i borgerkrigen i Jemen. I tillegg har landets innkjøpsselskaper gjentatte ganger brutt FNs våpenembargo mot Libya.

Våpen og ammunisjon som er produsert i Norge, skal i utgangspunktet ikke selges til områder der det er krig, eller krig truer, som følge av et Stortingsvedtak i 1959.

– Norge skal være en ansvarlig eksportør av våpen. I denne saken mangler Utenriksdepartementets beslutningsgrunnlag viktig informasjon som utdyper risikoen for at materiellet havner på uønskede hender. Det er alvorlig at departementet ikke har ivaretatt Stortingets forutsetning om at grundige forhåndsvurderinger er den viktigste sikringen mot at norsk materiell havner på avveie, sier Foss.

– Små bedrifter er ikke alltid klar over det militære potensialet i varene og tjenestene de lager. Det er PSTs jobb å drive oppsøkende virksomhet overfor aktuelle bedrifter, men det gjør de veldig sjelden. Da øker faren for at produktene havner på gale hender, sier Foss.

Tolletaten kontrollerer på sin side ikke mer enn 10 prosent av deklarasjons- og lisensdokumenter for eksport av såkalte «flerbruksvarer,» altså produkter som kan brukes både sivilt og militært.

Riksrevisjonen sender anbefalinger til alle tre departementene som er involvert i eksportkontrollen i våpensektoren. Utenriksdepartementet bes om å sørge for at vurderingene deres baseres på en mer grundig og systematisk gjennomgang av Stortingets kriterier, Justis- og beredskapsdepartementet får anbefaling om at PST styrker sin forebyggende innsats på området. Finansdepartementet rådes til å få Tolletaten til å styrke kontrollen på sitt felt.

Utenriksdepartementet (UD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Tolletaten skal gjøre grundige vurderinger av de politiske forholdene i alle land Norge eksporterer våpen til. I tilfellet Emiratene har PST og Tolletaten ansett landet som en slags frihavn, med lite kontroll på videresalg av våpen. Dette har ikke UD tatt opp med de to etatene.

Selv om det er Utenriksdepartementet som får mest refs i rapporten, går heller ikke PST eller Tolletaten fri. PST jobber for lite med forebygging, selv om de følger opp konkrete saker.

(©NTB)

Flere nyheter: