Menu
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener myndighetene ikke bruker grønne offentlige anskaffelser godt nok til å nå klimamålene Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Riksrevisjonen: Myndighetene bruker ikke innkjøpsmakten til å kutte klimagassutslipp

Myndighetene bruker ikke muligheten til grønne offentlige anskaffelser godt nok til å nå klimamålene, mener Riksrevisjonen.

Av NTB | 02.02.2022 12:36:17

politikk: Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner i året – klimabelastningen utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk.

Grønne, offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.

Potensialet er stort, men Riksrevisjonens undersøkelse viser at myndighetene ikke bruker muligheten godt nok.

– Undersøkelsen vår viser at ambisjonsnivået ofte er lavt selv om offentlige oppdragsgivere stiller klima- og miljøkrav i mange anskaffelser, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Offentlig sektor har en betydelig markedsmakt, og potensialet for å redusere klimagassutslippene er stort. Dessverre må vi konkludere med at myndighetene ikke har gjort nok for at det offentlige reduserer klima- og miljøbelastningen når de kjøper varer og tjenester. Det er kritikkverdig, sier Schjøtt-Pedersen.

Innkjøperne Riksrevisjonen har spurt, oppgir nettopp mangelen på klima- og miljøkompetanse som et hovedproblem. Et av de viktigste virkemidlene for å lykkes er derfor å øke kunnskapen, skriver Riksrevisjonen,

(©NTB)

Flere nyheter: