Menu
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommer med kraftig kritikk av myndighetenes håndtering av vold i nære relasjoner. Foto: Torstein Bøe / NTB

Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes håndtering av vold i nære relasjoner

Det er alvorlige svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner og risiko for at voldsutsatte ikke får hjelp, ifølge Riksrevisjonen.

Av NTB | 09.06.2022 12:45:51

Sosiale forhold: Riksrevisjonen har undersøkt myndighetens håndtering av vold i nære relasjoner.

Undersøkelsen viser at offentlig ansatte er usikre på når plikten til å avverge straffbare handlinger gjelder, politiets oppklaringsprosent har gått ned, og at brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser.

Selv om politiet prioriterer etterforskning av slike saker, går oppklaringsprosenten ned. Nedgangen er på 15 prosentpoeng fra 2015 til 2021. Ifølge informantene i saken er årsaken at sakene er krevende å etterforske, vanskelig å danne et tilstrekkelig bevisgrunnlag, begrenset etterforskningskapasitet og stor utskiftning av medarbeidere på dette området.

– Det er bra at politiet prioriterer disse sakene, men innsatsen er langt fra tilstrekkelig når vi ser at oppklaringsprosenten går kraftig ned, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Undersøkelsen viser også at besøksforbud kan bli brukt i langt flere saker enn nå. Politiet skal reagere raskt og fast når besøksforbud blir brutt, men det skjer ikke alltid.

Både politi og barnevern kan gi personer skjult adresse for å beskytte dem. Barnevernet plikter å informere politiet så snart som mulig når dette vedtas. Det skjer ikke i alle tilfeller.

– Barnevernet må informere politiet med en gang de vedtar sperret eller skjult adresse. Alt annet er uakseptabelt, sier Schjøtt-Pedersen.

Lang saksbehandlingstid i politiet er ofte en årsak til at domstolene gir strafferabatt, noe som kan gå ut over den forebyggende effekten av straff, slås det fast.

– Manglende oppfølging og reaksjon på brudd på besøksforbud går utover den voldsutsattes sikkerhet og trygghetsfølelse, sier riksrevisor Schjøtt-Pedersen.

Flere nyheter: