Menu
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommer med alvorlig kritikk av oppfølging av løslatte fra fengsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Riksrevisjonen gir alvorlig kritikk for oppfølging av løslatte fra fengsel

Samarbeidet mellom Kriminalomsorgen og velferdstjenester for løslatte fungerer ikke, mener Riksrevisjonen. Ansvarlige departementer får alvorlig kritikk.

Av NTB | 20.10.2022 13:11:13

Kriminalitet og rettsvesen: – Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom Kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte, ikke fungerer. Det svekker mulighetene for en vellykket tilbakeføring til samfunnet, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Myndighetene har i flere år vært kjent med de store samordningsproblemene ved løslatelse, ifølge Riksrevisjonen.

Undersøkelsen omfatter hovedsakelig perioden 2016–2020.

Alle fengsler skal sende melding til Nav i god til før løslatelse, slik at eventuelle trygdeytelser kan starte opp igjen. Av et tilfeldig utvalg på 266 løslatte, fant Riksrevisjonen at over halvparten manglet dokumentasjon på at en slik melding var sendt.

– Det har vært stor vilje med mange planer, men lite som er gjennomført, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen mener at ansvarlige departementer i liten grad har gjennomført tiltak for å tette glippsoner, og gir alvorlig kritikk for dette. «Alvorlig» er revisjonens nest høyeste kritikknivå.

I tillegg mener de det er kritikkverdig, den mildeste kritikkformen, at Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet mangler kunnskap om innsattes behov for tjenester, at Kriminalomsorgen ikke har god nok praksis for å varsle samarbeidspartene i rimelig tid før løslatelse, og at myndighetene har gjort lite for å kompensere for innsattes manglende tilgang til digitale tjenester.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet bør påse at Navs bistand til innsatte er tilgjengelig og forutsigbar, ifølge Riksrevisjonen. I tillegg ber de Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om å faktisk gjennomføre tiltakene de besluttet i 2017.

Senterpartiets Nils T. Bjørke sier det er viktig at man får tilgang til hjelp fra de viktigste hjelpetjenestene som Nav, psykiatrien og opplæring uansett hvor man bor, og uansett hvor man blir kalt inn for å sone.

SV har klare forventninger til regjeringen:

– Vi forventer at de setter i gang umiddelbare tiltak for å rette opp i denne uretten overfor innsatte i norske fengsel, sier partiets justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland.

Kriminalomsorgen har i liten grad rutiner for å varsle velferdstjenester utenfor fengselet når de løslater innsatte som skal ha oppfølging, ifølge Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens undersøkelse viser også at kun tre av 18 tiltak som ble vedtatt i 2017 for å gi løslatte en bedre mulighet til et liv uten kriminalitet, er gjennomført.

Riksrevisjonen kommer med en rekke anbefalinger til flere departementer. Blant annet ber de Justis- og beredskapsdepartementet påse at Kriminalomsorgen varsler samarbeidspartnere når innsatte overføres eller løslates.

– Nå skal vi lese rapporten nøye. Dette er såpass alvorlig at vi må gå grundig inn i det og sørge for at vi har all nødvendig informasjon på bordet. Det har vært fem justisministre i den perioden Riksrevisjonen har sett på, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kari Henriksen.

Flere nyheter: