Menu
KNM Helge Ingstad i Øygarden etter at fartøyet kolliderte med et tankskip og fikk store skader. Foto: Terje Pedersen / NTB

Riksadvokaten har beordret tiltale mot vaktsjefen på KNM Helge Ingstad

Ifølge riksadvokaten var uaktsom navigering hovedårsaken til at KNM Helge Ingstad kolliderte, og han har beordret tiltale mot vaktsjefen om bord.

Av NTB | 06.05.2022 12:46:07

Ulykker og naturkatastrofer: Samtidig varsles også Forsvarsdepartementet om at riksadvokaten mener det er grunn til å ilegge foretaksstraff etter kollisjonen. Forsvarsdepartementet er gitt frist til 20. mai med å svare på dette.

Vaktsjefen om bord på KNM Helge Ingstad er den eneste som tiltales av fire enkeltpersoner som politiet tok ut siktelse mot etter kollisjonen med oljetankskipet TS Sola i Hjeltefjorden natt til 8. november 2018.

Statsadvokat Magne Kvammen Sylte sier til NTB at påtalemyndigheten nå vil arbeide med å sette sammen en bevisoppgave og legge planer for den kommende rettssaken. Han sier at saken ikke er gitt noen forhåndsberamming i domstolen.

– Nå starter en lang prosess som vil pågå fram til saken har fått sin avslutning i retten, sier Sylte til NTB.

Foruten tiltale om brudd på straffelovens bestemmelser om uaktsom forårsakelse av sjøskade, blir vaktsjefen også tiltalt for brudd på den militære straffeloven ved at han som befalingsmann skal ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet i tjenesten.

Strafferammen etter riksadvokatens beordring er bot eller fengsel i inntil tre år. Etter tiltalen om brudd på den militære straffeloven kan vaktsjefen risikere å bli fengslet i inntil to år og å bli sagt opp fra stillingen i Forsvaret.

Forsvaret, som var selvassurandør for fregatten til flere milliarder kroner, har ikke varslet noen erstatning i forbindelse med straffesaken.

– Dette er ikke noe som ligger inn under det strafferettslige ansvaret som vi er gitt et mandat til å følge opp, sier statsadvokat Magne Kvammen Sylte til NTB.

Det er også vurdert om Kystverket skulle ilegges foretaksstraff, men riksadvokaten henlegger også dette forholdet med begrunnelsen om at foretaksstraff ikke er hensiktsmessig.

– Jeg har ingen kommentar på det nåværende stadiet av saken, sier Sørum til Bergens Tidende, og legger til at han må konferere med sin klient.

Sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, sier saken er vanskelig for alle involverte. Til Bergens Tidende forteller Andersen at han jevnlig har hatt personlig kontakt med navigatøren etter ulykken. Han gir mannen sine beste skussmål og forteller at han etter kollisjonen har tjenestegjort som krigføringsoffiser i operasjonsrommet på fregatter, men ikke som navigatør.

– Vi forholder oss til at han ikke er dømt for noe. Vi må avvente hvordan denne saken ender før vi mener noe om det spørsmålet, sier Andersen.

– Riksadvokaten vurderer det slik at vaktsjefens manglende oversikt og fastlåste situasjonsforståelse var den klart dominerende årsaken til sammenstøtet, og at han opptrådte uaktsomt. En ber derfor om at det utferdiges tiltale ved Hordaland tingrett mot ham, skriver riksadvokat Jørn Maurud i påtegningen til statsadvokatembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Forsikringsselskapet Gjensidige ba om at et erstatningskrav på 884.000 kroner, med bakgrunn i utbetalte erstatninger til mannskapet om bord, ble tatt med i tiltalen mot vaktsjefen. Dette har riksadvokaten avvist og henviser forsikringsselskapet til å få saken avgjort utenfor retten eller gjennom en egen sivil rettssak.

Riksadvokaten har også vurdert tiltalespørsmålet mot Kystverkets trafikkleder på vakt den natta, kapteinen på oljetankeren og losen om bord, men slår fast siktelsene mot alle disse tre henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Vaktsjefen har fått oppnevnt advokat Tom Sørum som forsvarer. Statsadvokat Sylte sier det har vært hyppig kontakt mellom påtalemyndigheten og forsvareren i forkant av riksadvokatens beordring.

Flere nyheter: