Menu
PwC er et av Norges største revisjonsselskaper. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revisorfirmaene PwC og BDO får milliongebyr

Revisorfirmaene PwC og BDO er ilagt til sammen 5,4 millioner kroner i overtredelsesgebyr for brudd på hvitvaskingsloven.

Av NTB | 22.03.2021 09:38:35

Kriminalitet og rettsvesen: PwC får et gebyr på 3,2 millioner kroner, mens BDO må ut med 2,2 millioner kroner.

Finanstilsynet opplyser at selskapene har brutt flere bestemmelser i hvitvaskingsloven. Det gjelder blant annet krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og krav til rutiner for risikoklassifisering av kunder og kundetiltak.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Finanstilsynet mener det er alvorlig at PwC har manglende rutiner for risikoklassifisering. Også på andre områder er rutinene ikke i samsvar med loven.

– Fravær av skriftlige rutiner blir enda mer alvorlig når tilsynet avdekket en rekke brudd på sentrale plikter etter hvitvaskingsloven i flere av de kontrollerte oppdragene, på områder der rutinene er mangelfulle, skriver tilsynet.

– Revisjonsselskapets skriftlige rutiner er mangelfulle på sentrale områder som internkontroll, opplæring, identifisering av reelle rettighetshavere. Dette innebærer til dels alvorlige mangler, skriver Finanstilsynet.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte gebyrene. Finansdepartementet er klageinstansen.

Ifølge vedtaket er PwC uenig i Finanstilsynets vurdering og ileggelse av gebyr. BDO har gitt uttrykk for det samme, opplyses det.

Heller ikke BDOs rutiner tilfredsstiller tilsynet.

(©NTB)

Flere nyheter: