powergym
Menu
domstol

Rettssaker flyttes til Bergen

Sivile saker i lagmannsretten i Haugesund skal nå føres i Bergen fordi retten ikke har penger til å reise.

Av Egil M Solberg | 21.03.2016 23:21:12

Bakgrunnen er at lagmannsrettens reisebudsjett er redusert så mye at retten ikke er i stand til å opprettholde reiseaktiviteten på nåværende nivå.

I første omgang flyttes kortvarige saker uten befaring og med få vitner. Som hovedregel vil Gulating lagmannsrett heller ikke flytte saker om barnevern eller saker som gjelder foreldretvister om barn.