reklame for Sheiken Bowling
Menu
Illustrasjon: Mattilsynet

Restriksjoner for ILA på Karmøy og Bokn

Mattilsynet har i dag innført restriksjoner for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner.

Av Egil M Solberg | 22.12.2022 19:48:58

Fiskeri: ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Fiskesykdommen ILA er påvist på fisk ved sjølokaliteten Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS.

Flere nyheter: