Menu
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Restriksjoner etter utbrudd av fugleinfluensa

Fugleinfluensa ble oppdaget i Rogaland torsdag: Mattilsynet har fredag opprettet risikosone og observasjonssone. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Av Egil M Solberg | 12.11.2021 19:50:20

Fugleinfluensa: Mattilsynet ble onsdag varslet om økt dødelighet i besetningen. Besetningen på 7500 høns ble da båndlagt, noe som betyr at det ikke kunne flyttes dyr inn i eller ut av besetningen.

Torsdag 11. november ble det påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på verpehøns på en gård i Klepp kommune i Rogaland.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding.

Fredag 12. november er det opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist, opplyser Mattilsynet.

I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Lav risiko for mennesker

Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Noen få varianter av fugleinfluensa kan smitte til mennesker. Videre prøveanalyser vil avklare endelig hva slags variant det er snakk om i dette tilfellet.

Flere nyheter: