powergym
Menu

Rekordstore ostelagre

Tine vil ble landbruksministeren stoppe salget av statlige melkekvoter på grunn av rekordstore ostelagre.

Av admin | 03.10.2016 06:03:36

Ostelagrene har ikke vært så fulle siden årtusenskiftet og det er i et brev til Landbruks- og matdepartementet at Tine ber om ekstraordinære tiltak.

Staten kjøper opp 20 prosent av melkekvotene som blir solgt på markedet, noe som i fjor utgjorde 5,7 millioner liter. Om årets kvotesalg er på samme størrelse som i fjor, vil det bety at staten mister 14 millioner kroner i inntekter.