Menu
Regjeringen vil gi 20 millioner kroner i krisepakke til reineiere som er rammet av det voldsomme snømengdene i Nord-Norge. Det gir reinen problemer med å finne mat. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rekordmye snø i Nord-Norge fører til krisepakke for reineierne

De store snømengdene i nord denne vinteren har skapt store problemer for reineierne, og nå kommer regjeringen med en krisepakke også for dem.

Av NTB | 03.04.2020 14:18:12

Økonomi og næringsliv: Så sent som i mars registrerte flere målestasjoner i Troms og Finnmark omkring tre ganger den normale nedbøren som vanligvis kommer, ifølge Meteorogisk institutt.

En av konsekvensene er at store deler av reindriften nå er rammet av beitekrise. Krisen skyldes mye snø og islagte beiter som gjør at reinen ikke får tilgang på tilstrekkelig mat gjennom naturlig beite.

For å avhjelpe reineierne har regjeringen derfor foreslått for Stortinget at kriseberedskapsfondet over reindriftsavtalen økes med 20 millioner kroner.

Under forhandlingene om ny reindriftsavtale for 2020–2021 ble krisefondet økt med 10 millioner kroner, men krisen har fortsatt, og søknadene til kriseberedskapsfondet er allerede høyere enn fondets beholdning.

– Jeg forstår godt at dette er en vanskelig tid for reineierne, både fysisk og psykisk. Dersom det ikke settes inn tiltak, vil et stort antall dyr kunne dø av sult. Utover de dyrevelferdsmessige konsekvensene setter denne krisen reineierne i en svært vanskelig økonomisk situasjon, sier Bollestad.

Samisk reindrift er både en distriktsnæring med selvstendig næringsdrivende reindriftsutøvere og en kulturbærende næring for samene som urfolk.

– Reindriften er i en svært krevende situasjon. Det er derfor avgjørende at det nå legges til rette for innkjøp av fôr, og at dette fraktes inn så fort som mulig, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Rapportene tyder på at det ikke vil bli noen bedring for reinene før i april/mai, noe som også støttes av tallene fra Statens vegvesen, som viser at været i Nord-Norge har vært så ille i år at det er satt ny rekord i antall vinterstengninger for mange av veiene – og det allerede i mars.

(©NTB)

Flere nyheter: