Menu
Handelsoverskuddet i første kvartal var rekordhøyt. Foto: Erlend Aas / NTB

Rekordhøyt handelsoverskudd

Handelsoverskuddet i første kvartal endte på rekordhøye 303 milliarder kroner. Høye priser på petroleumseksporten er den viktigste årsaken.

Av NTB | 01.06.2022 09:31:14

Økonomi og næringsliv: Overskuddet tilsvarer 35 prosent av BNP Fastlands-Norge, og målt ut fra denne andelen er dette det høyeste overskuddet noensinne, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veksten i første kvartal skjer etter en sterk utvikling i handelsbalansen i 2021. Sammenlignet med første kvartal 2021, økte overskuddet med 240 milliarder kroner, eller hele 378 prosent.

Verdien av petroleumseksporten økte med 255 milliarder kroner fra første kvartal 2021, eller 186 prosent. Eksportvolumet var omtrent uendret.

Prisøkningen har sammenheng med usikkerhet for levering av russisk gass til Europa. Samtidig var europeiske gasslagre lavere i første kvartal enn hva de har vært over siste femårsperiode.

Andre varer bidro også til eksportveksten, deriblant elektrisk kraft. Eksporten økte med seks milliarder kroner, eller 271 prosent. I motsetning til petroleumseksporten var denne økningen både et resultat av økt volum og økte priser.

Importen økte også, sammenlignet med første kvartal 2021, men mindre enn eksporten. Vareimport økte noe mer enn tjenesteimport.

Særlig raffinerte oljeprodukter bidro til vareimporten, mens reisetrafikk bidro til tjenesteimporten. Det omfatter utgifter nordmenn pådrar seg på reise i utlandet, både privat og på jobb.

Høyere priser på petroleumseksporten er den viktigste årsaken til oppgangen.

Tjenesteeksporten hadde en langt mer moderat utvikling sammenlignet med vareeksporten og økte 4 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: