Menu
Boligprisene i Norge steg med 4,8 prosent i januar. På bildet ser vi Oppsal i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

Rekordhøy boligprisvekst i januar – opp 4,8 prosent

Boligprisene i Norge steg med 4,8 prosent i januar. Det er den høyeste prisveksten i januar i statistikkens historie.

Av NTB | 03.02.2022 11:21:42

økonomi og næringsliv: – Det er normalt at boligprisene stiger mye i januar, kjent som den såkalte januareffekten. Men oppgangen i boligprisene i januar i år er den sterkeste i boligprisstatistikkens historie, og oppgangen er bredt forankret i hele landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Nye tall Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no la fram torsdag, viser at boligprisene i Norge steg med 4,8 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,1 prosent.

Lauridsen sier at den sterke oppgangen må sees i sammenheng med tilbudssiden i boligmarkedet.

– Det var få boliger på markedet ved inngangen til året, og det er en betydelig nedgang i antall nye boliger på markedet i januar sammenlignet med tidligere år. Antall usolgte boliger ligger på et markant lavere nivå enn i januar 2017, da boligmarkedet kokte, sier Lauridsen.

I alt ble det solgt 5.416 boliger i Norge i januar, noe som er 22 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

Lauridsen sier at noe av årsaken til at det nå er færre boliger på markedet, er den nye avhendingsloven som trådte i kraft ved nyttår, som har skapt flaskehalser.

– Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage, spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021. I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av nye regler og mer ansvar, sier han.

I snitt hadde boligene som ble solgt i januar, ligget ute i 41 dager.

– Det er en krevende situasjon i boligmarkedet nå. Historisk vet vi at det er sammenheng mellom nye reguleringer og endringer i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Han mener alle aktører må ta grep slik at prisveksten ikke blir unødvendig sterk.

– Markedet er preget av enda lavere tilbudsside enn normalt for årstiden etter et år med historisk sterk etterspørsel og rekordomsetning av boliger. Varelageret var nesten bunnskrapt ved utgangen av 2021, og vi kan ikke forvente like høye omsetningsvolumer i 2022, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han sier at det er knyttet spenning til hvordan høyere inflasjon og høyere renter vil påvirke boligprisutviklingen, i hvilken grad nordmenn vil fortsette å flytte når koronatiltak oppheves og hvordan arbeidsinnvandring vil påvirke etterspørselen etter boliger.

– Vi holder det som mest sannsynlig at prisutviklingen blir langt mer moderat gjennom 2022, sier han.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.306.533 kroner ved utgangen av januar.

Oslo hadde den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i januar, med en oppgang på 2,9 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen med 0,8 prosent oppgang.

Flere nyheter: