powergym
Menu

Regler for St Hans bål

Det nærmer seg St Hans og brannvesenet minner om at alle bål skal forhåndsregistreres hos brannvesenet. Dato, arrangør, sted/adresse og ansvarshavende med mobilnummer må meldes inn.

Av admin | 08.06.2016 12:50:37

Brannvesenet kan nekte avbrenning dersom værforholdene gjør det nødvendig, dersom bålet inneholder avfall eller dersom bålet vurderes som brannfarlig pga. liten avstand til bygninger, vegetasjon etc.

St Hans faller i år på en fredag (24 juni).