Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre varsler oppklaring om lakseskatten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen vil løse kontraktsvegring – varsler oppklaring om grunnrente

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler en oppklaring om lakseskatten som kan gjøre det «greiere» for oppdrettsselskapene å inngå langsiktige kontrakter.

Av NTB | 16.11.2022 13:31:16

Økonomi og næringsliv: – Fredag er det et møte mellom finans- og fiskeriminister og de største aktørene i næringen. Det tror jeg kommer til å oppklare en del ting, sa Støre i Stortinget onsdag.

Han ble spurt ut av Høyre-leder Erna Solberg om regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk.

Solberg uttrykte bekymring for oppdrettsselskaper som ikke tør inngå langsiktige avtaler fordi de ikke vet hvordan skattesystemet blir, og hvilken pris som blir lagt til grunn for skatten.

– Dette er på vei til å sparke beina under mye av markedsarbeidet, sa hun.

Dette problemet håper Støre kan løses i møtet på fredag.

– Jeg tror det vi kan få klarhet rundt en del forhold som det i dag blir stilt spørsmål ved, og som kan gjøre at det blir greiere å inngå langsiktige kontrakter, sier han til NTB.

– Noen ønsker å så tvil rundt det. Det blir de reelle inntektene. Det kommer jeg også til å gjenta når jeg møter næringen på fredag, sier han til NTB.

Forslaget om grunnrenteskatt på havbruk er for tiden ute på høring, med høringsfrist 4. januar. Verken Støre eller Vedum vil si om det er aktuelt å endre på det skisserte forslaget før høringen er over.

– Det blir grunnrenteskatt, lyder ikke-svaret fra Vedum.

Samtidig varsler han allerede nå justeringer i fordelingen av inntektene fra den nye skatten.

– Vi er veldig opptatt av at kystkommunene og kystfylkene skal sitte igjen med mer penger. Det kommer justeringer som sørger for at det skjer.

– Det får vi se når de møtes, sier han.

I Stortinget påpekte Støre at regjeringen er i dialog med næringen.

– De største aktørene hadde et overskudd på 18 milliarder kroner i fjor og tok ut 7,2 milliarder kroner i utbytte. Det er rimelig med mer beskatning, sa han.

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil delta på et kort pressetreff etter møtet fredag formiddag.

Regjeringen har sagt at grunnrenteskatten for laks skal beregnes ut ifra en normpris knyttet til børspriser på laks. Dette har flere selskaper reagert på, siden mye laks selges på fastpriskontrakter til lavere priser. Dermed frykter de å måtte skatte for inntekt de ikke har.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er tydelig på at det er selskapenes reelle inntekter som skal ligge til grunn for skatten.

Støre vil ikke utdype om «oppklaringer» også kan bety endringer.

(©NTB)

Flere nyheter: