Menu
Terje Halleland FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Equinor utsetter Norges største gassfunn

Linnorm er det største gassfeltet på norsk sokkel som ikke er utbygget. Linnorm ble funnet allerede i 2005 og ligger i Norskehavet. Nå er det full splittelse i lisensen om videre fremdrift.

Av Egil M Solberg | 14.07.2022 13:18:00

Politikk: Shell og Petoro ønsker en utbygging som kan gi gasseksport fra 2026, mens Equinor og Total vil prioritere en utbygging som vil gi gass til Europa tidligst i 2032.

Nå legger Shell ut Konsekvensutredningen for Linnorm- program på høring uten at partnere i lisensen støtter dette.

– Samtidig har Norge inngått en forsterket energisamarbeid med Europa som blant annet skal styrke gassleveransene fra Norge til Europa på både kort og lang sikt. Norge er Europas største leverandør av naturgass og er avgjørende for energisikkerheten i Europa og omstillingen fra russisk gass, sier energipolitisk talsmann stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP).

Shell sin løsning vil øke den årlige kapasiteten på gass fra Norge til Europa.

Halleland reagerer på dette og vil ha handling fra Statsråd Aasland om det ikke blir enighet blant lisenspartnerne.

– I ekstraordinære tider trengs ekstraordinære tiltak. Forventer at Equinor også tar med seg sitt samfunnsansvar når de vurderer videre fremdrift av Linnorm.

– Dette er et gassfelt som er i Norges interesse og ikke minst i Europeisk interesse å få realisert, da kan ikke interne selskapsstrategier være med å hindre en utbygging. Da må heller Equinor selge seg ut av prosjektet, sier Halleland.

Nå er han sjokkert.

– Jeg er svært overrasket om statsråd Terje Aasland bryter en samarbeidsavtale med Europa bare uker etter at den er inngått. Statsråden som ikke vil innføre restriksjoner på eksport fra vannkraften fordi han er redd reaksjoner fra EU, likevel ikke vil gripe inn i en konflikt som kan sikre Europa en mangedoblet krafteksport, tordner Halleland.

Flere nyheter: