Menu
Helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen om koronasituasjonen der tema er vaksine. Foto: Berit Roald / NTB

Regjeringen trosser fagmyndighetene – venter med å ta ut AstraZeneca-vaksinen

FHI vil ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet, men regjeringen velger i stedet å hente inn ekspertvurderinger fra annet hold.

Av NTB | 15.04.2021 16:34:27

Politikk: – Vi har ikke nok informasjon til å konkludere endelig med å trekke AstraZeneca-vaksinen ut av det norske vaksineprogrammet nå. De norske tallene er små, og er dermed usikre, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse om vaksinasjonsprogrammet torsdag.

Bruken av vaksinen er uansett satt på vent inntil videre. Høie setter nå ned en ekspertgruppe som skal vurdere både AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson, som også er blitt koblet til sjeldne, men alvorlige bivirkninger.

– De skal gjøre en helhetlig risikovurdering av å ta vaksinene i bruk og vurdere bruk i ulike aldersgrupper. De skal også vurdere om det er mulig å identifisere personer med høy risiko for alvorlige bivirkninger, og om det er mulig å fange opp alvorlige bivirkninger så tidlig at det er mulig å behandle, sier Høie.

Gruppen skal ledes av Lars Vorland, som har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi og som har hatt en rekke toppstillinger i det norske helsevesenet. Utvalget skal levere sin rapport 10. mai.

– Dette er de vanskeligste anbefalingene vi har gitt så langt i koronavaksinasjonsprogrammet. Det har vidtrekkende konsekvenser, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen.

Men regjeringen velger altså å se bort fra anbefalingen og heller få en ny vurdering fra ekspertgruppen.

– Dette spørsmålet har regjeringen vurdert at har så store konsekvenser, at dette er en beslutning som skal gjøres av regjeringen, sier Høie.

Det var 11. mars at vaksineringen med AstraZeneca ble stoppet i Norge etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater. Selv om fagmiljøene har slått fast at disse bivirkningene mest sannsynlig skyldes vaksinen, mener regjeringen altså at det statistiske grunnlaget her i landet ikke er tilstrekkelig til å følge fagmyndighetenes anbefaling.

I Norge har forskere blant annet undersøkt fem pasienter med alvorlige symptomer. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år opplevde alle ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre av dem døde. Alle var helsearbeidere.

– Jeg er bekymret for virkningen av en utsettelse av vaksineringen og for gjenåpningen av det norske samfunnet, og de konsekvensene det kan få for den norske befolkningen og det norske samfunnet, sier Høie.

Inntil videre har FHI besluttet å vente med å ta i bruk Janssen-vaksinen. Dette er i tråd med at leverandøren Janssen allerede har bedt om en utleveringspause i Europa.

Både det europeiske legemiddelbyrået EMA og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen bør brukes fordi den har større fordeler enn ulemper.

Andre europeiske land, blant annet Tyskland og Frankrike, har bestemt at bare personer over en viss alder skal få vaksinen.

Norge har rundt 180.600 AstraZeneca-doser på lager. 52.800 av dem har utløpsdato til 30. juni, mens resten utløper 30. juli. Leveransene av Janssen-vaksinen har akkurat startet, og foreløpig har Norge bare fått 24 doser av den.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at Norge gjør som Danmark, og trekker den omstridte vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.

På pressekonferansen poengterte Høie at uttrekk av AstraZeneca-vaksinen trolig også vil få konsekvenser for Janssen-vaksinen, som er bygget på samme teknologi. Hvis begge vaksinene tas ut, vil det føre til store forsinkelser for det norske vaksinasjonsprogrammet, mest sannsynlig åtte-tolv uker.

Onsdag ble det klart at Danmark som første land dropper AstraZeneca-vaksinen fra sitt vaksinasjonsprogram. Danskenes vaksinering av alle over 50 år kan dermed bli forsinket med tre uker.

Flere nyheter: