reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) fra Ølensvåg. FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

– Regjeringen svikter maritim næring

I forslaget til statsbudsjett for neste år vil regjeringen svekke nettolønnsordningen for maritim næring. Nå har de i FrP vedtatt en resolusjonen for å verne om ordningen de i regjering fikk lovfestet

Av Egil M Solberg | 18.10.2020 09:05:48

Politikk: Store deler av maritim sektor er i krise.

– Flere av de store verftene sliter tungt, og hadde ikke kommet seg helt opp igjen etter konsekvensene av oljeprisfallet i 2014 da koronapandemien traff, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP).

Rederiene har vanskelige tider og mange sjøfolk er permittert. Dette rammer også underleverandørene hardt.

– Maritim sektor er ved siden av olje, gass og fisk blant de viktigste næringene i Norge, sier Halleland.

Resolusjonen om å verne om nettolønnsordningen ble fremmer fra alle fylkeslagene langs kysten og ble under partiets landsmøte enstemmig vedtatt lørdag.

– Dette er meget sterkt innspill til forhandlingene om neste års budsjett. Fremskrittspartiet kan ikke være med på at denne viktige næringen nå blir sviktet av regjeringen, sier Halleland.

Nettolønnsordningen er ment å skape forutsigbarhet for både Næringen og de ansatte.

– Vi skal sørge for at Norge også etter krisen har en verdensledende næring, sier Halleland.

Nettolønnsordningen for sjøfolk har i flere tiår vært avgjørende for at den maritime næringen skal få tilgang til den kompetansen norske sjøfolk sitter på.

– Det var først da Fremskrittspartiet kom i regjering at nettolønnsordningen ble lovfestet. Dette skulle sikre mer forutsigbarhet for næringen og ansatte, sier Halleland.

I forslaget til statsbudsjett for neste år vil regjeringen svekke nettolønnsordningen ved å innføre en øvre grense på 200.000 kroner per ansatt, og fjerne tilskuddet for lasteskip i NIS i utenriksfart.

– Fremskrittspartiet er enige med en samlet maritim næring om at regjeringens forslag er en «stor skuffelse» som vil få store negative konsekvenser for den norske nærskips- og handelsflåten og for norske sjøfolk, tordner Halleland.

Regjeringens forslag kommer på verst tenkelige tidspunkt, mener han.

– Fallende oljepriser og koronapandemien har gitt norsk rederinæring en gedigen slagside, og mange norske sjøfolk er bli satt i land, sier Halleland.

Fremskrittspartiets landsmøte ber stortingsgruppen jobbe for å:
1) Ikke svekke nettolønnsordningen ved å utelukke lasteskip i NIS eller innføre tak som svekker ordningen for norske sjøfolk.
2) Innføre/styrke ordninger som kan bringe verftsindustrien gjennom krisen, herunder vurdere å styrke vrakpantordningen for offshoreskip.

Flere nyheter: