Menu
Et Vy-tog stopper på Alna stasjon. Nå vil regjeringen utrede om togselskapet skal slås sammen med Flytoget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen skal utrede sammenslåing av Vy og Flytoget

Regjeringen vil vurdere å slå sammen Flytoget og Vy. Men samtidig fortsetter prosessen med mulig oppdeling av togtrafikken på Østlandet.

Av NTB | 09.09.2022 14:40:52

Økonomi og næringsliv: – Vi skal selvfølgelig se på om det er mulig å slå sammen de to statlige togoperatørselskapene, Vy og Flytoget, sier samferdselsminister (Ap) Jon-Ivar Nygård til NTB.

Han understreker at det viktigste er å få ut det beste av de to selskapene, og at de ansatte skal ivaretas mens en mulig sammenslåing utredes.

– Vi skal ha dialog med de ansatte underveis, sier han.

Denne mulige oppsplittingen har blitt møtt med hard kritikk, blant annet fra fagbevegelsen.

– Noen vil sikkert spørre oss hvorfor vi har valgt denne rekkefølgen, men det er viktig å få fram at vi har hatt usedvanlig dårlig tid etter at vi stanset konkurranseutsettingen til den forrige regjeringen, sier Nygård.

Han viser til at EUs 4. jernbanepakke setter en begrensing som gjør at de må være ferdig med direktetildelingen av togtrafikken til statlige selskaper innen neste jul.

– Derfor må prosessene løpe parallelt og en eventuell sammenslåing vil også kunne landes i etterkant av en direktetildeling, sier Nygård.

Han sier at hovedutfordringen i togtrafikken på Østlandet er tunnelen som går gjennom Oslo.

– Den er full av tog, men ikke passasjerer. Flytoget tar opp mye kapasitet uten at de har full utnyttelse av togene. Det er naturlig at vi snakker med Flytoget i den prosessen, sier samferdselsministeren.

Vy understreker i en epost til NTB at det er opp til regjeringen, som eier av de to selskapene, å vurdere en sammenslåing.

Men konsernsjef Gro Bakstad advarer mot å først splitte opp togtrafikken, for deretter å slå sammen selskapene. Hun sier at det er store direkte kostnader knyttet til selve oppsplittingen.

– En oppsplitting vil etter Vys beregninger også gi tapte stordriftsfordeler på om lag 2 milliarder i kontraktsperioden. Dette vil være bortkastede penger dersom selskapene senere fusjoneres, i tillegg til at gevinstene av en fusjon i så fall skyves ut i tid, sier Bakstad.

Parallelt fortsetter prosessen hvor Jernbanedirektoratet har gått i samtaler med Vy om å drifte den ene delen av togtrafikken på Østlandet og Flytoget om å drifte den andre delen.

Det er ikke sikkert at en eventuell sammenslåing av de to selskapene vil være klar innen den tid.

Både LO, SV og Rødt har sagt at de støtter en sammenslåing av Flytoget og Vy.

Flere nyheter: