Menu
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (t.v.) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen under Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvarets pressemøte om helikoptre fredag morgen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen sier opp milliardkontrakt og leverer tilbake Forsvarets NH90-helikoptre

Kontrakten med leverandøren av Forsvarets maritime NH90-helikoptre heves, og regjeringen krever å få 5 milliarder kroner tilbake fra leverandøren.

Av NTB | 10.06.2022 08:46:00

Økonomi og næringsliv: Helikoptrene tas ut av drift med umiddelbar virkning, kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en pressekonferanse fredag morgen.

– Vi har nå gjennomført en grundig vurdering av om det er mulig å få en reell operativ nytte av NH90 ved å iverksette ytterligere tiltak fra forsvarssektoren sin side. Konklusjonen var negativ, sa forsvarsministeren.

Forsvarsmateriell har sendt en hevingserklæring til NHI. Gram fortalte at helikoptrene vil bli levert tilbake, og at norske myndigheter vil kreve å få tilbake de 5 milliardene som hittil er blitt betalt for helikoptrene.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen på pressekonferansen.

– Konsekvensen av disse fire forholdene er at vi i dag har færre helikoptre enn vi skulle hatt. De vi har, flyr for lite, og flere av dem mangler viktig utstyr. I tillegg står vi uten en plan fra leverandøren som vi har tillit til vil løse problemene. Da ender vi dessverre i en situasjon der heving av kontrakten blir det eneste forsvarlige alternativet, sa Jære.

Maskinene skulle leveres i årene 2005–2008, men leveransen ble betydelig forsinket. I 2018 hadde Forsvaret bare mottatt 8 av 14, men 6 av dem kunne bare brukes til trening. Ved inngangen til 2022 manglet fremdeles ett av de 14.

Antall flytimer har vært vesentlig lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av dette.

Nå er det altså bestemt at helikoptrene fases ut, og at kontrakten termineres.

Forsvarsminister Gram understreket på pressekonferansen at maritime helikoptre er noe Norge må og skal ha, og at det er viktig at man kommer raskt i gang med å fylle gapet etter NH90.

– Behovene våre for maritime helikoptre har ikke blitt mindre. Derfor vil vi nå starte en konseptvalgutredning for å finne en best mulig løsning for Kystvakten og fregattene, sa han.

Det vil ta minst fem år å få på plass en alternativ maritim helikopterkapasitet, ifølge Gram.

En løsning for Kystvakten, som får nye fartøy mot slutten av året, vil bli prioritert, opplyste forsvarsministeren. Han og justisministeren vil vurdere om det kan være aktuelt å styrke redningshelikoptertjenesten midlertidig for å kompensere for manglende helikoptre i Kystvakten.

Når det gjelder fregattene, er de vant til å seile uten helikopter.

– Vi må se på om det er hensiktsmessig å skaffe nye helikoptre til dagens fregatter før ny overflatekapasitet er på plass, sa Gram.

Forsvarsmateriell-direktør Gro Jære trakk fram fire årsaker til at kontrakten nå er hevet: Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon.

Det var i 2001 at Forsvarsdepartementet vedtok at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og til de norske fregattene i Nansen-klassen.

I februar i år ba daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) Forsvarsdepartementet å sette i gang et arbeid med å se på maritime helikoptre til Forsvaret helt på nytt.

– Vi vil se på alle muligheter for å forsere dette gjennom henvendelser til nære allierte. Vi vil vurdere en løsning som kan skaleres opp over tid og vurdere om innleie kan være en del av løsningen.

Flere nyheter: