Menu

Regjeringen setter av 5 milliarder til å skaffe flere mottaksplasser for ukrainske flyktninger

Det er besluttet i statsråd at regjeringens utgifter kan økes med inntil fem milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser for ukrainske flyktninger.

Av NTB | 25.03.2022 13:49:26

Neste fredag vil Finansdepartementet fremme en felles budsjettproposisjon for Stortinget med forslag til bevilgninger som gjør det mulig å ta imot så mange flyktninger på kort tid.

– I dag er det i Kongen i statsråd besluttet at utgiftene kan økes med inntil 5 milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser. Det skal sikre at vi har beredskap for den voksende flyktningkrisen. Nå er det viktig at ukrainerne som kommer til Norge registrerer seg. Dette er nødvendig for å få tilgang til arbeidsmarkedet, skolegang for barn, d-nummer og tilgang til offentlige tjenester, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norske kommuner er anmodet om å ta imot 35.000 flyktninger i 2022, det er sju ganger flere enn antallet som blir bosatt i norske kommuner i et normalår.

– Norge har gitt midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger. Det betyr at de skal reise hjem til sitt eget land når det blir mulig, men de skal ha det trygt og bli inkludert i vårt fellesskap mens de er her, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).