Menu
ARKIVBILDE: Privat / Terje Halleland (Frp) / Stortinget

Regjeringen satser på klima og miljø

Regjeringen følger opp satsingen på karbon fangst og lagring. Totalt øker klima- og miljøprioriteringer med 2,2 mrd. Dette fremkommer av historiens grønneste statsbudsjett.

Av Egil M Solberg | 07.10.2019 17:32:44

Miljø- og klima: Hovedlinjene i petroleumspolitikken ligger fast, men nå skal det satses om aldri før på tiltak for klima og miljø i den norske energisektoren.

Regjeringen følger opp satsingen på karbonfangst- og lagring. Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, er det «grønneste» i norgeshistorien.

Totalt øker klima- og miljøprioriteringer med 2,2 mrd. kroner sammenliknet med fjorårets budsjett.  Videre er det lagt opp til økt satsing på blant annet grønn skipsfart.

– Fremskrittspartiets tidligere gjennomslag for tiltak mot marin forsøpling over bistandsbudsjettet består. Totalt er det i 2020-budsjettet lagt opp til 500 mill. kroner til klima- og miljøtiltak over bistandsbudsjettet, forklarer Halleland.

Nysnø klimainvesteringer er hittil tilført 725 mill. kroner. I 2020-budsjettet foreslår regjeringen å tilføre ytterligere 700 mill. kroner.

– Samtidig styrkes ENOVA-støtten med 20 mill. kroner, og det blir totalt bevilget 100 mill. kroner mer til grønn skipsfart – 80 mill. kroner til hurtigbåtsatsing og 20 mill. kroner til grønn flåtefornyelse, opplyser Halleland.

Samtidig øker statens inntekter fra olje- og gassindustrien.

– På tross av tider med stadig mer støy og kritikk av olje- og gassnæringen opprettholder næringens aller viktigste ordninger, sier energipolitisk talsmann Terje Halleland (FrP).

Statens samlede inntekter fra petroleumsnæringen anslås til å være 273 mrd. kroner i 2020, noe som er en økning på 7 mrd. kroner sammenliknet med 2019.

Flere nyheter: