Menu
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Lise Åserud / NTB

Regjeringen: Olje- og gassinntektene øker med 646 milliarder kroner

Norge får inn 933 milliarder kroner fra petroleumsvirksomhet i år, anslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. Det er 646 milliarder kroner mer enn i fjor.

Av NTB | 12.05.2022 11:15:52

Økonomi og næringsliv: De høye inntektene skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser i andre halvår 2021 og anslag for 2022. Deler av statens netto kontantstrøm for et år følger av selskapenes terminbetalinger for oppsamlede skatter siste halvår fra foregående inntektsår.

Trass i de store inntektene ventes investeringene i 2022 å bli blant de laveste på flere år. Dette skyldes blant annet at flere store utbyggingsprosjekter har blitt gjort ferdige de siste årene, eller at de nærmer seg slutten.

Nivået på investeringer ventes å øke igjen fram mot 2022, og investeringene i petroleumsvirksomheten vil utgjøre om lag 17 prosent av de samlede realinvesteringene i Norge i 2022.

– De midlertidige skatteendringene Stortinget vedtok i 2020, virker etter planen, og vi forventer viktige investeringsvedtak i løpet av året, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

(©NTB)

Flere nyheter: