Menu
Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier tros- og livssynssamfunn har fått klare og forutsigbare rammer å forholde seg til. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Regjeringen og Frp enige om ny lov for tros- og livssynssamfunn

Regjeringspartiene får støtte hos Fremskrittspartiet om rammene for den nye tros- og livssynspolitikken.

Av NTB | 04.03.2020 11:17:37

Politikk: Et av punktene det har vært mest debatt om, er vært hvor man skal sette grensen for at et trossamfunn skal få statsstøtte. Minstekravet settes til 50 medlemmer, noe som er i tråd med hva regjeringen gikk inn for. Arbeiderpartiet så for seg at grensen skulle settes et sted mellom 200 og 500 medlemmer.

Avtalen kom i havn etter intense forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp, skriver Aftenposten.

Som motytelse for å støtte forslaget til finansieringsmodell, fikk Frp gjennomslag for at regjeringen skal utarbeide tre lovforslag som vil berøre muslimske trossamfunn, ifølge avisen.

Det omfatter forbud mot faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid. Trossamfunn skal også opplyse om overnattingstilbud i sin årlige virksomhetsrapport. Videre kan trossamfunn miste tilskudd dersom det mottar bidrag fra stater som ikke respekterer religionsfrihet.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier tros- og livssynssamfunn nå er sikret forutsigbare rammer og økonomiske rammebetingelser.

– Dette er godt nytt for Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn, og er et viktig steg for å sikre et livssynsåpent samfunn, sier Ropstad.

Trossamfunnsloven bekrefter også at Den norske kirke fortsatt skal ha en særlig stilling i det norske samfunnet.

– Arbeidet som nå er gjort er det siste steget for å skille stat og kirke, hvor kirken nå gis større handlefrihet. Det er prinsipielt viktig, sier Ropstad.

(©NTB)

Flere nyheter: