Menu
Samferdselsminister Knut Arild Hareide og regjeringen la fram stortingsmeldingen om ny nasjonal transportplan (NTP) fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lover satsing på samferdsel – men ikke på E134

Nasjonal transportplan 2022–2033 får en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen. De øvrige 1.076 milliardene kommer fra statlige midler.

Av NTB | 19.03.2021 13:55:05

Økonomi og næringsliv: – Dette er ikke en god dag for oss på Haugalandet, det sier Terje Halleland i FrP fra Ølensvåg.

Det blir vedtatt prosjekter for 50-60 milliarder på E 16 til Bergen, mens E 134 til Haugalandet og Stavanger blir avspist med 3 milliarder til en tunnel mellom Seljestad og Røldal.

– Dette viser at ambisjonsnivået for E 134 er lavt og at det vil gå mange år før vi får vintersikker og god vei til oss på Vestlandet, tordner Halleland.

Det manglet imidlertid ikke på lovord i forhold til andre prosjekter da statsministeren fra Bergen avhold pressekonferanse om NTP i formiddag.

– Det kommer over 80 nye prosjekter i første periode. Vi bygger nytt fra nord til sør, sier statsminister Erna Solberg (H).

E 134 valgte hun å ikke snakke om.

Midlene skal brukes på å utvikle og ta vare på gode og framtidsrettede transportløsninger i hele landet, skriver regjeringen i rapporten. E 134 er imidlertid nedprioritert av denne regjeringen viser rapporten.

– I Norge bor og lever vi i hele det langstrakte landet vårt, og store deler av verdiskapningen skjer i distriktene. Samferdselssatsingen må derfor også være en distriktssatsing. Det sikrer vi i den transportplanen regjeringen nå legger fram, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Det fremstår dermed som om regjeringen mener det ikke finnes verdiskapning av betydning på vestlandet med Haugalandet og Stavanger-regionen.

I planen er det satt av 393 milliarder kroner til jernbaneformål – på Østlandet. Pengene skal forhåpentligvis fjerne en av togpassasjerens største frustrasjoner, nemlig signalfeilene.

– Vårt ønske er at «signalfeil» skal gå ut av det norske språk. Det er vår ambisjon med denne satsingen, sier Hareide.

I transportplanen prioriteres InterCity-prosjektene til Hamar, Tønsberg og Moss. Moderniseringen av toglinjer til Halden, Lillehammer og Porsgrunn/Skien skyves til perioden 2028–2033, skriver Aftenposten.

– Vi legger også til rette for fem nye byvekstavtaler, i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, sier samferdselsministeren.

I tillegg vil regjeringen bidra i byggingen av ny Majorstuen stasjon i Oslo og at Åsane i Bergen får bybane.

Videre vil regjeringen sette av 33 milliarder kroner til sjøtransporten. Blant annet ønskes det å utbedre innseilingene til Røst, Værøy, Andenes, Årviksand, Kjøllefjord og Vardø.

I 2017 lanserte regjeringen en Nasjonal transportplan til 1.064 milliarder kroner. Omregnet til 2020-kroner er dagens plan enda mer omfangsrik.

– Med 123 milliarder i bompengefinansiering legger regjeringen opp til et nytt bompengeopprør langs kysten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Frps Bård Hoksrud er også skeptisk.

– Regjeringen vil bygge mindre vei, men at bilistene skal betale mer i bompenger for å finansiere flere byvekstavtaler. Det betyr at bilister rundt i hele landet skal betale for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier i byene, sier Hoksrud.

De statlige midlene på 1.076 milliarder kroner fordeler seg slik:

* Riksveier: 510 milliarder kroner.

* Tilskudd til fylkesveier: 52 milliarder kroner.

* Jernbaneformål: 393 milliarder kroner.

* Kystforvaltningen: 33 milliarder kroner.

* Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner.

* Lufthavner: 5 milliarder kroner.

* Øvrige områder: 3 milliarder kroner.

Nasjonal transportplan er en plan for transport og samferdselsprosjekter i Norge, som regjeringen legger fram. Stortinget skal senere ta stilling til den.

Byvekstavtalene for Oslo-området, Bergen-området, Trondheim-området og Nord-Jæren blir forlenget.

En tredje rullebane på Gardermoen er ikke prioritert i ny nasjonal transportplan (NTP). Nesten hele lufthavnpotten på 5 milliarder kroner går til Bodø og Mo i Rana.

Bompenger står for 123 milliarder kroner av NTP-rammen. Frp stiller seg kritisk til beløpet, og Rødt frykter et nytt bompengeopprør.

Flere nyheter: