Menu
Når ukrainske flyktninger fra onsdag kan registrere seg flere steder i landet, vil presset på det nasjonale ankomstsenteret i Råde reduseres, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen lar ukrainske asylsøkere registrere seg flere steder i landet

På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet.

Av NTB | 12.03.2022 15:10:17

Politikk: – Vi rigger Norge klart for en flyktningkrise som kan bli svært stor og krevende. Derfor sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i Norge. Det vil redusere presset på det nasjonale ankomstsenteret i Råde og gjøre det lettere for de ukrainerne som allerede oppholder seg andre steder enn på Østlandet, å få registrert seg, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Men ukrainere med biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager. Dermed har de turistvisum i denne perioden, men dersom de vil ha tilgang på oppfølging fra myndighetene, må de registrere seg.

På grunn av flyktningsituasjonen styrker regjeringen blant annet Politiets utlendingsenhet (PU) med om lag 100 stillinger som vil øke politiets kapasitet på Råde ytterligere.

– Politiet vil i første omgang registrere asylsøkere på flere steder i åtte politidistrikter – Agder, Sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Politiet vil trenge noe tid for å forberede dette. Derfor vil registreringen være klar fra onsdag 16. mars klokka 8, opplyser Mehl.

– Dette har to sider – for det første at norske myndighetene har behov for kontroll med hvem som er i landet, og for det andre at personene må registrere seg for å få et midlertidig personnummer for å få tilgang på tjenester, sier hun.

Fra fredag av ble ukrainere på flukt gitt midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge, opplyser regjeringen. Dette er i tråd med EUs linje og innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina, får midlertidig beskyttelse i ett år.

I utgangspunktet skal alle asylsøkere som kommer til Norge, registrere seg ved det nasjonale ankomstsenteret på Råde.

De resterende distriktene, Oslo, Øst, Sør-Øst og Innlandet, vil tilby samme tjeneste gjennom ankomstsenteret på Råde. Samtidig understreker justisministeren at det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg.

Flere nyheter: