Menu
Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Regjeringen jobber med planer om strømrasjonering

Strømrasjonering kan bli nødvendig på Sør-Vestlandet i vinter. Regjeringen jobber nå med kriseplaner.

Av Egil M Solberg | 07.07.2022 13:53:12

Strømkrise: Området Sør-Vest har kritisk lav vannstand i vannmagasinene. Kraftverkene tapper ned for å hente ut mest mulig profitt med eksport av strøm via utenlandskablene.

Nå får dette store konsekvenser for innbyggere og næringsliv i denne delen av landet som kan måtte utsettes for strømrasjonering.

Det kan eksempelvis bety at man slår av strømmen fra område til område gjennom døgnet.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til NRK at en eventuell strømrasjonering ville vært en skandale.

På spørsmål om tiltakene kan medføre at enkeltpersoner må dusje eller vaske sjeldnere, sier Aasland at han ikke vil spekulere rundt hvilke tiltak som iverksettes og viser til NVEs gjennomgang.

Regjeringen vil ikke begrense strømeksporten uten at dette er helt nødvendig fremkommer det. Da er strømrasjonering her i landet mer sannsynlig.

Fremskrittspartiet mener man må koble eksporten til vannmagasinfyllingsgraden. De ønsker makspris på strøm, og en strammere regulering av kraftprodusentene.

– Dette er jo kommunen, fylket og staten som håver inn penger, sier partilederen til NRK.

Hun mener at leveringssikkerheten til nordmenn settes i fare.

– Nå må foten settes ned, avslutter Listhaug.

Flere nyheter: