Menu
Gro Jære, Bjørn Arild Gram og Erik Kristoffersen under Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvarets pressemøte om at regjeringen hever kontrakten om NH90-helikoptrene i Forsvaret. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen hever helikopterkjøp – trekker fram fire forhold

Forsinkelse i leveranse, lav pålitelighet og tidkrevende vedlikehold er noen av årsakene til at regjeringen hever kontrakten om Forsvarets NH90-helikoptre.

Av NTB | 10.06.2022 08:31:09

Politikk: Regjeringen vil levere NH90-helikoptrene til Forsvaret tilbake, og de krever å få igjen 5 milliarder kroner som hittil er blitt betalt for helikoptrene.

Forsvarsmateriell-direktør Gro Jære ønsker ikke å gå i detalj om årsaken til hevingen, men trakk på en pressekonferanse fredag morgen fram fire forhold.

* Leveransen er vesentlig forsinket. Da kontrakten ble inngått, var planen at alle helikoptrene skulle være på plass til 2008.

– Planen er blitt endret flere ganger, og den siste planen tilsa at vi skulle ha fått alle 14 helikoptrene i en endelig versjon til 2022. Halvveis inn i året har vi bare mottatt åtte, sier Jære.

* Påliteligheten til helikoptrene er ikke god nok.

– Etter flere år med drift med det som skulle ha vært en fullversjon, er antall feil sett i forhold til flytimer fortsatt over 40 ganger høyere enn forutsatt.

* Vedlikeholdet er fortsatt svært tidkrevende og omfattende. Sammen med den lave påliteligheten har det ført til at helikoptrene har stått mer på verksted enn de har vært i lufta.

– Store deler av året har bare ett og noen ganger ingen vært i lufta, ifølge direktøren.

* Forsinkelse. Enkelte systemer som ble bestilt sammen med helikoptrene for over 20 år siden, har gått ut av produksjon.

– Konsekvensen av disse fire forholdene er at vi i dag har færre helikoptre enn vi skulle hatt. De vi har, flyr for lite, og flere av dem mangler viktig utstyr. I tillegg står vi uten en plan fra leverandøren som vi har tillit til at vil løse problemene. Da ender vi dessverre i en situasjon der heving av kontrakten blir det eneste forsvarlige alternativet, sa Jære.

(©NTB)

Flere nyheter: