Menu
Kommunal- og moderniseringsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) foreslår mer penger til kommunene. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen foreslår 900 millioner kroner ekstra til kommunene

Kommunene bør få 800 millioner ekstra i koronamidler og 100 millioner til å dekke økte utgifter til områder med høy strømpris, foreslår Bjørn Arild Gram (Sp).

Av NTB | 26.11.2021 12:00:54

Sosiale forhold: Kommunal- og moderniseringsministeren påpeker at det er kommunene som har stått i frontlinjen i kampen mot pandemien over lang tid. De har arbeidet med smittevern, isolering, smittesporing, karantene og vaksinering.

– I stort er det en kommunestrategi som ligger til grunn for pandemihåndteringen. Man har improvisert og funnet gode løsninger, samtidig som man skal drifte de ordinære tjenestene som normalt, sier Gram til NTB.

I juni fikk kommunene 2,5 milliarder kroner som kompensasjon for ekstrautgifter og tapte inntekter som følge av pandemien for andre halvår 2021.

Derfor foreslår regjeringen nå at kommunene får ytterligere 750 millioner kroner for andre halvår av 2021.

– Kommunene har gjort en enestående innsats over lang tid. Nå er vi inne i en ny bølge med mye smitte. Jeg vet at mange barnehager og skoler sliter med sykdom og vikarmangel, og at folk i helsetjenesten har stort arbeidspress. Det er krevende og jeg skjønner at folk er slitne. Kommunene skal vite at vi ser dem og støtter dem, sier Gram.

– Vi legger inn mer penger nå, fordi vi har all grunn til å tro at dette blir dyrere for kommunene enn det som var lagt til grunn i opprinnelig statsbudsjett og revidert budsjett for i år, sier kommunalministeren.

Den endelige regninga er ikke klar, men Gram lover full kompensasjon til kommunene.

– Vi har lovt full kompensasjon for koronakostnader i 2021, men vi kjenner ikke det nøyaktige beløpet ennå, sier han.

Arbeidsgruppen som kartlegger økonomiske konsekvenser for kommunesektoren av koronapandemien, leverer sin sluttrapport før 1. april 2022. Rapporten vil være utgangspunkt når regjeringen skal vurdere behov for ytterligere kompensasjon.

I tillegg foreslår nå regjeringen 100 millioner kroner ekstra i kompensasjon til kommunene for å dekke utgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

– Vi har sagt at kommunene skal være litt romslige når man håndterer sosialhjelpen nå, sier Gram.

Pengene skal fordeles til kommunene med de høyeste strømprisene, og dette gjelder kommuner i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken, samt Røros kommune i Trøndelag.

Men siden smittespredningen har økt igjen, har også behovet for innsats fra kommunene vart lengre.

I tillegg skal kommunene få 50 millioner kroner til å dekke ekstrautgifter knyttet til smittevern i forbindelse med gjennomføringen av stortingsvalget.

I oktober vedtok Stortinget et forslag fra SV om å øke bostøtten og sosialhjelpen midlertidig for å bøte på høye strømregninger. I november får rundt 66.000 husstander en ekstra bostøtteutbetaling som følge av de høye strømprisene.

Flere nyheter: